Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:automation:securing-os-ssh-hidden [2021/06/07 11:20]
avsetula created
cs:automation:securing-os-ssh-hidden [2021/06/07 11:31] (current)
avsetula
Line 9: Line 9:
 ---- ----
  
-Jelikož je připojení k zařízení zajištěno protokolem **SSH**, je nutné [[cs:​files:​software:​tools:​advanced-ip-scan-hidden|znát IP adresu]], nebo [[#​mdns_zaznam|mDNS adresu]] zařízení a mít na PC, či tabletu nainstalovaného SSH klienta. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTY, ​[[cs:​files:​software:​tools:​putty-hidden|návod k použití a výchozí hesla zde]].+Jelikož je připojení k zařízení zajištěno protokolem **SSH**, je nutné [[cs:​files:​software:​tools:​advanced-ip-scan-hidden|znát IP adresu]], nebo [[#​mdns_zaznam|mDNS adresu]] zařízení a mít na PC, či tabletu nainstalovaného SSH klienta. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTY, ​<​html><​a href="/​cs:​files:​software:​tools:​putty-hidden">návod k použití a výchozí hesla zde</​a></​html>​.
  
 Poté zadejte příkaz: ​ Poté zadejte příkaz: ​