Obrazy OS

Zde naleznete OS obrazy pro všechny naše kontroléry

Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována aktualizace Mervis RT. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.

Pokud jste do jednotky nahráli nový obraz OS, po prvním spuštění kontrolér automaticky aktualizuje svůj vnitřní firmware. Než proto začnete jednotku používat, vyčkejte po jejím zapnutí několik minut. Pokud by jednotka byla během aktualizace firmwaru odpojena od napájení, došlo by k poškození firmwaru. V takovém případě je nutné kontrolér odeslat výrobci k obnovení firmwaru.

Unipi Axon

  • Pro instalaci na tyto jednotky použijte jednu z možností Flashování OS.

Unipi Neuron/1.1

  • Instalace na těchto jednotkach neprobíhá přímo, ale systém se nahrává na mSD kartu, ta se následně vkládá do PLC. Popis naleznete zde: Mervis na Unipi Neuron / 1.1.

Každé PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.

Pokud PLC není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Vždy nejprve aktualizujte runtime a poté licencujte PLC podle návodu.

Výchozí operační systém pro jednotky Axon založený na OS Debian. Z výroby je obsažen ve všech jednotkách řady Axon.

Výroba Unipi Axon byla ukončena, náhradou je Unipi Patron. Již nyní můžete učinit předobjednávku na našem eshopu.

Axon Mervis OS

Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS

Aktuální obraz disku Mervis OS pro Axony

Axon Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Axon (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Axon

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Axon OpenSource OS

Obraz pro vývojáře či OEM zákazníky. Zahrnuje ovladače pro Modbus TCP a SysFS. Doporučujeme pomocí apt nainstalovat open-source API EVOK - pro jeho instalaci postupujte dle návodu na GitHub stránce EVOKu.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Neuron Mervis OS

Aktuální obraz disku určený k nahrání na SD kartu pro Neuron kontroléry.

Předchozí obrazy disku Mervis OS pouze pro Neurony

Předchozí obrazy disku Mervis OS pro Neurony a také UniPi 1.

V Mervis OS verze 1.7 a vyšší je ve výchozím stavu deaktivováno rozhraní SSH a v případě potřeby je třeba jej aktivovat vytvořením souboru nazvaného “ssh” (bez přípony) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty. Přihlašovací jméno je “unipi”, heslo “unipi.technology”.


Neuron Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Neuron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Neuron

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Neuron OpenSource OS

UniPian je OS založený na Raspbian Lite, který obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Neuron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK) a SSH. UniPian předpokládá přítomnost spuštěného DHCP serveru na síti.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Upgrade firmwaru rozšiřujících modulů pro Unipi Neuron

Speciální obraz pro kontroléry řady Neuron, jehož účelem je upgrade vnitřního firmwaru rozšiřujícího modulů (xS10, xS30, xS50) a jednotek Neuron pro možnost používat v systému Mervis prototypy zařízení ve verzi 2.0

Firmware se pokouší automaticky detekovat rozšiřující moduly na sériovém portu RS485-1 při rychlosti 9600/19200/115200 bps a v rozsahu Modbus adres 1-31 (užíváno pouze 8N1).

Průběh firmwarového upgradu je indikován blikáním horní i dolní řady diod.

Dokud diody nepřestanou blikat, neodpojujte rozšiřující modul či kontrolér od napájení! Pokud se tak stane, může dojít k nevratnému poškození vnitřního firmwaru!


Unipi 1.1 Mervis OS

Aktuální obraz disku určený k nahrání na SD kartu pro Unipi 1 kontroléry (Unipi 1.1 a Unipi 1.1. lite) s Mervis RT.

Předchozí obrazy disku Mervis OS pouze pro Unipi 1.1/Lite

Jednotky Unipi 1 v předchozích verzích Mervis OS sdílely image s Neurony, viz sekce Neuron - UniPi Mervis OS výše.

Unipi 1.1 Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Unipi 1.1 (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi 1.1/Lite

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Opensource obrazy

Pro Unipi 1.1/1.1 Lite open-source obrazy (jako např. UniPian) neposkytujeme. Použijte prosím standardní Raspbian Lite s nainstalovaným API EVOK; návod k instalaci EVOKu naleznete na jeho GitHub stránce.

Obraz pro software FHEM (zastaralý)