Obrazy OS

Zde naleznete OS obrazy pro všechny naše kontroléry

Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována aktualizace Mervis RT. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.

Pokud jste do jednotky nahráli nový obraz OS, po prvním spuštění kontrolér automaticky aktualizuje svůj vnitřní firmware. Než proto začnete jednotku používat, vyčkejte po jejím zapnutí několik minut. Pokud by jednotka byla během aktualizace firmwaru odpojena od napájení, došlo by k poškození firmwaru. V takovém případě je nutné kontrolér odeslat výrobci k obnovení firmwaru.

Unipi Patron

  • Pro instalaci na tyto jednotky použijte jednu z možností Flashování OS.

Unipi Axon

  • Pro instalaci na tyto jednotky použijte jednu z možností Flashování OS.

Unipi Neuron/1.1

  • Instalace na těchto jednotkach neprobíhá přímo, ale systém se nahrává na mSD kartu, ta se následně vkládá do PLC. Popis naleznete zde: Mervis na Unipi Neuron / 1.1.

Unipi Gate

  • Pro instalaci na gateway Unipi Gate použijte jednu z možností Flashování OS.

Každé PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.

Pokud PLC není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Vždy nejprve aktualizujte runtime a poté licencujte PLC podle návodu.

Výchozí operační systém pro jednotky Patron je založený na OS Debian. Z výroby je obsažen ve všech jednotkách řady Patron.

Patron Mervis OS

Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS

Aktuální obraz disku Mervis OS pro Patrony

Patron Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-REDu. OS se zakládá na Linux Debian a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Patron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Patron

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Patron OpenSource OS

Obraz pro vývojáře či OEM zákazníky. Zahrnuje ovladače pro Modbus TCP a SysFS.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.


Výchozí operační systém pro jednotky Axon založený na OS Debian. Z výroby je obsažen ve všech jednotkách řady Axon.

Výroba Unipi Axon byla ukončena, náhradou je Unipi Patron.

Axon Mervis OS

Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS

Aktuální obraz disku Mervis OS pro Axony

Axon Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Axon (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Axon

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Axon OpenSource OS

Obraz pro vývojáře či OEM zákazníky. Zahrnuje ovladače pro Modbus TCP a SysFS. Doporučujeme pomocí apt nainstalovat open-source API EVOK - pro jeho instalaci postupujte dle návodu na GitHub stránce EVOKu.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Neuron Mervis OS

Aktuální obraz disku určený k nahrání na SD kartu pro Neuron kontroléry.

Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 jsou podporovány i jednotky Neuron s Raspberry Pi 4.


Předchozí obrazy disku Mervis OS pouze pro Neurony

Předchozí obrazy disku Mervis OS pro Neurony a také UniPi 1.

Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně 2GB. Pro Mervis OS verze 1.7 a vyšší je komunikační protokol SSH ve výchozím stavu deaktivován a v případě potřeby je třeba jej aktivovat vytvořením souboru s názvem “ssh.txt” (popř. bez přípony .txt) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo nastavením a nahráním konfigurace v Mervis IDE.

Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel unipi a heslo unipi.technology. Důrazně doporučujeme přístupové údaje změnit ihned po aktivaci SSH.


Neuron Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Neuron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi Neuron

Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně 4GB. SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.


Neuron OpenSource OS

UniPian je OS založený na Raspbian Lite, který obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Neuron (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK) a SSH. UniPian předpokládá přítomnost spuštěného DHCP serveru na síti.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně 2GB.Operační systémy pro Unipi Gate jsou založeny na OS Debian. Z výroby je obsažen operační systém se SW Node-RED.

Gate Mervis OS

Zahrnuje nástroje pro software Mervis.

Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi Gate

Gate Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v Unipi Gate instalováno pro úspěšné spuštění Node-REDu. OS se zakládá na Linux Debian a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Unipi Gate.

Návod k instalaci a spuštění rozhraní Node-RED naleznete v: tomto odkazu

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.

Gate OpenSource OS

Čistý obraz OS pro vývojáře či OEM zákazníky.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.


Unipi 1.1 Mervis OS

Aktuální obraz disku určený k nahrání na SD kartu pro Unipi 1 kontroléry (Unipi 1.1 a Unipi 1.1. lite) s Mervis RT.

Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s Raspberry Pi 4.


Předchozí obrazy disku Mervis OS pouze pro Unipi 1.1/Lite

Jednotky Unipi 1 v předchozích verzích Mervis OS sdílely image s Neurony, viz sekce Neuron - UniPi Mervis OS výše.

Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně 2GB. Pro Mervis OS verze 1.7 a vyšší je komunikační protokol SSH ve výchozím stavu deaktivován a v případě potřeby je třeba jej aktivovat vytvořením souboru s názvem “ssh.txt” (popř. bez přípony .txt) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo nastavením a nahráním konfigurace v Mervis IDE.

Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel unipi a heslo unipi.technology. Důrazně doporučujeme přístupové údaje změnit ihned po aktivaci SSH.


Unipi 1.1 Node-RED OS

Aby byl proces instalace Node-Red co nejjednodušší, předem jsme pro Vás vytvořili obrazy OS připravené se vším, co je třeba mít v PLC instalováno pro úspěšné spuštění Node-RED. OS se zakládá na Debian OS a obsahuje všechny potřebné ovladače pro jednotky Unipi 1.1 (kernelový ovladač, overlay, podpora RTC, Modbus TCP, SysFS a EVOK).

Návod k instalaci a první spuštění naleznete v: Node-RED pro Unipi 1.1/Lite

Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně 4GB. SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu povoleno. Uživatelské jméno je unipi a heslo unipi.technology.


Opensource obrazy

Pro Unipi 1.1/1.1 Lite open-source obrazy (jako např. UniPian) neposkytujeme. Použijte prosím standardní Raspbian Lite s nainstalovaným API EVOK; návod k instalaci EVOKu naleznete na jeho GitHub stránce.

Obraz pro software FHEM (zastaralý)