Začínáme

Jednotky Unipi Patron je dodávána s operačním systémem Linux Debian, který již obsahuje i SW platformu Mervis. Tento článek předpokládá, že jednotka Unipi Patron je ve stavu z výroby.

Patron
Mervis je primární oficiálně podporovaná softwarová platforma pro programování řídících jednotek Unipi. Základem platformy Mervis je Mervis IDE, sloužící jako programovací prostředí s podporou dvou jazyků definovaných normou IEC 61131-3 (funkční bloky - FUPLA a strukturovaný text - ST) a Mervis RT - běhové prostředí (RunTime), které vykonává výsledný kompilovaný program nahraný do jednotky z Mervis IDE.

Dále je v jednotce v rámci RT obsažen i webový server Mervis HMI, který komunikuje s programem a lze jej použít pro ovládání, nebo čtení údajů z běžícího programu. Pro ukládání dat slouží služba Mervis DB, ve které lze data uchovávat i několik let. Vzdálený dohled, nebo řízení běžícího programu v jednotce a sběr, či zpracování dat z Mervis DB zajišťuje služba Mervis SCADA.

Všechny tyto produkty spolu tvoří komplexní systém vhodný pro zajištění propojení, automatizaci a dohled nad všemi provozovanými technologiemi.

Pokud není zřejmé, v jakém stavu se zařízení nachází, jsou všechny možné stavy popsány v kategorii Indikace LED i včetně grafické ukázky.

Jedná se o běžný režim spuštění zařízení. V tomto režimu kontrolér zpracovává nahraný program a je také dostupná webová stránka Mervis HMI i další služby Mervis komunikující s kontrolérem. Zařízení přejde do tohoto režimu několik vteřin po připojení napájení. Fyzicky je tento režim indikován trvalým svícením LED PWR a svícením LED RUN s krátkým pohasínáním (ukázka zde / simulace spuštění zde).

mDNS záznam

V běžném módu je v síti publikován mDNS (multicast DNS) záznam, ten slouží k přiřazení názvu zařízení k IP adrese.

Jednoduše lze říci, že pro připojení k požadovanému zařízení nepotřebujete znát jeho IP adresu, ale stačí Vám znát pouze jeho jméno. V případě Unipi Patron se jedná o kombinaci modelového označení a sériového čísla oddělené pomlčkou ve tvaru: model-sériovéČíslo. Obě informace naleznete na výrobním štítku zařízení.

Příklady použití:
Tento “surový” tvar je vhodný např. pro SSH připojení programem PuTTY.

s107-sn1

Pro připojení k webovému rozhraní Mervis (tzv. Mervis HMI) pomocí prohlížeče je nutné před tento tvar mDNS připojit také http:⁄⁄, tedy:

http://s107-sn1

Případně u některých prohlížečů na konec řetězce ještě doplnit .local, tedy:

http://s107-sn1.local

První připojení kontroléru

Kontrolér Unipi Patron velikosti S je třeba napájet stejnosměrným zdrojem 24 V⎓; 0,63A, velikosti M a L je třeba napájet zdrojem 24 V⎓; 1,5A. Pro přístup k úvodní HMI webové stránce je nutné připojit se ke kontroléru z počítače, případně tabletu, s libovolným moderním webovým prohlížečem.

Pro možnost programování je nutné připojit se ke kontroléru z počítače s operačním systémem MS Windows 7, nebo vyšším s nainstalovaným Mervis IDE, postup instalace je popsán dálé v textu.

Připojení přes místní síť s DHCP serverem

I přes svůj poněkud složitý název je tento přístup jednoduchou a nejčastěji používanou variantou. Kontrolér stačí pouze připojit pomocí ethernetového kabelu k počítačové síti a počítač, či tablet připojit (buď eth. kabelem, či pomocí Wi-Fi) ke stejné síti. Váš DHCP server (router, či Wi-Fi router) na této síti oběma automaticky přiřadí IP adresu z dostupného rozsahu.

IP adresu kontroléru lze zjistit buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Přímé připojení

Přímé připojení vyžaduje fyzické propojení počítače a řídící jednotky ethernetovým kabelem. Jelikož toto řešení nezahrnuje DHCP server, počítač i kontrolér si automaticky přiřadí náhodnou IP adresu z rozsahu 169.254.XXX.XXX.

IP adresu kontroléru zjistíte vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Pro vstup do Mervis HMI rozhraní otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku jednoduše vložte IP, či mDNS adresu kontroléru.

Například:

http://s107-sn1


Zobrazí se vám následující rozhraní:


Gratulujeme! Právě jste se připojili ke svému kontroléru Unipi Patron.

Z tohoto webového rozhraní se můžete, kliknutím na jednu ze tří tmavě modrých ikonek, odkázat na stránku s:

  • nejaktuálnější verzí Mervis IDE ke stažení
  • návody pro Mervis
  • výběrem vhodného SW pro Vás, pokud ještě nejste rozhodnuti jaký SW použít

Stáhněte si instalační program poslední verze Mervisu dostupný v sekci Ke stažení a spusťte jej.

Instalační program zobrazí uvítací stránku, kterou potvrdťe kliknutím na Další.

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit Licenční ujednání zaškrtnutím příslušného tlačítka. Poté pokračujte kliknutím na Další.

V následujícím dialogovém okně si můžete zvolit, které součásti Mervisu se nainstalují. Mervis IDE je samotné vývojářské prostředí, ve kterém budete vytvářet a ladit programy pro jednotky Unipi. Běhové prostředí Windows RT pak lze použít pro simulaci jednotky pro možnost vytvářet programy i bez jednotky, v drtivé většině případů Vám ale bude stačit pouze Mervis IDE.

Starší verze Mervisu umožňovaly i možnost samostatné instalace HMI editoru. Ten je v současné verzi integrován přímo do Mervis IDE.

Poslední dvě dialogová okna pak slouží pouze k potvrzení instalace a jejímu dokončení - stačí tak pouze kliknout na Nainstalovat a po dokončení instalace instalační program zavřít kliknutím na Dokončit.

Pokud jste se již připojili ke své jednotce a máte nainstalováno Mervis IDE, pokračujte návodem: První projekt s jednotkou Unipi.

Dalšími důležitými návody, které je třeba přečíst v případě, že se rozhodnete pro svůj projekt použít SW Mervis jsou:

Veškeré další návody pro práci se SW Mervis na jednotkách Unipi naleznete v tomto odkazu.