Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:hw:007-patron:description-of-io [2020/12/04 12:51]
avsetula created
cs:hw:007-patron:description-of-io [2021/01/14 11:56]
avsetula
Line 17: Line 17:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 {{ :​files:​img_breakline_light_blue.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_light_blue.png?​nolink |}}
-V článcích je několikrát použita fráze "**skupina**", co toto označení znamená se dozvíte [[..007-patron:#​velikosti_a_skupiny|zde v odkazu]]. ​+V článcích je několikrát použita fráze "**sekce**", co toto označení znamená se dozvíte [[..007-patron:#​velikosti_a_sekce|zde v odkazu]]. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 24: Line 24:
 /* popis DI */ /* popis DI */
 {{page>​cs:​hw:​description-of-di-hidden}} {{page>​cs:​hw:​description-of-di-hidden}}
 +Více podrobností o digitálních vstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​01-description-of-di|tomto článku]].
 ---- ----
  
 /* popis DO */ /* popis DO */
 {{page>​cs:​hw:​description-of-do-hidden}} {{page>​cs:​hw:​description-of-do-hidden}}
 +Více podrobností o digitálních výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​02-description-of-do|tomto článku]].
  
 ---- ----
Line 34: Line 35:
 /* popis RO */ /* popis RO */
 {{page>​cs:​hw:​description-of-ro-hidden}} {{page>​cs:​hw:​description-of-ro-hidden}}
 +Více podrobností o reléových výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​03-description-of-ro|tomto článku]].
  
 ---- ----
Line 39: Line 41:
 /* popis AI */ /* popis AI */
 {{page>​cs:​hw:​description-of-ai-hidden}} {{page>​cs:​hw:​description-of-ai-hidden}}
 +Více podrobností o analogových vstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​04-description-of-ai|tomto článku]].
  
 ---- ----
Line 44: Line 47:
 /* popis AO */ /* popis AO */
 {{page>​cs:​hw:​description-of-ao-hidden}} {{page>​cs:​hw:​description-of-ao-hidden}}
 +Více podrobností o analogových výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​05-description-of-ao|tomto článku]].