Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:007-patron:description-of-io [2020/12/07 10:50]
avsetula
cs:hw:007-patron:description-of-io [2021/01/14 11:56]
avsetula
Line 17: Line 17:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 {{ :​files:​img_breakline_light_blue.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_light_blue.png?​nolink |}}
-V článcích je několikrát použita fráze "**skupina**", co toto označení znamená se dozvíte [[..007-patron:#​velikosti_a_skupiny|zde v odkazu]]. ​+V článcích je několikrát použita fráze "**sekce**", co toto označení znamená se dozvíte [[..007-patron:#​velikosti_a_sekce|zde v odkazu]]. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 23: Line 23:
  
 /* popis DI */ /* popis DI */
-{{page>:cs:​hw:​description-of-di-hidden}} +{{page>​cs:​hw:​description-of-di-hidden}} 
 +Více podrobností o digitálních vstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​01-description-of-di|tomto článku]].
 ---- ----
  
 /* popis DO */ /* popis DO */
-{{page>:cs:​hw:​description-of-do-hidden}}+{{page>​cs:​hw:​description-of-do-hidden}} 
 +Více podrobností o digitálních výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​02-description-of-do|tomto článku]].
  
 ---- ----
  
 /* popis RO */ /* popis RO */
-{{page>:cs:​hw:​description-of-ro-hidden}}+{{page>​cs:​hw:​description-of-ro-hidden}} 
 +Více podrobností o reléových výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​03-description-of-ro|tomto článku]].
  
 ---- ----
  
 /* popis AI */ /* popis AI */
-{{page>:cs:​hw:​description-of-ai-hidden}}+{{page>​cs:​hw:​description-of-ai-hidden}} 
 +Více podrobností o analogových vstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​04-description-of-ai|tomto článku]].
  
 ---- ----
  
 /* popis AO */ /* popis AO */
-{{page>:cs:​hw:​description-of-ao-hidden}}+{{page>​cs:​hw:​description-of-ao-hidden}} 
 +Více podrobností o analogových výstupech naleznete v [[..007-patron:​description-of-io:​05-description-of-ao|tomto článku]].