Mapování sériových portů

Tabulka níže zobrazuje mapování fyzických sériových portů RS485/RS232 na porty v Linuxu v rámci /dev/.

Patron

Všechny níže zmíněné porty s N v názvu (např. /dev/ttyNS0) jsou dostupné přes /dev/extcomm/Y/X, kde Y je číslo sekce a X je číslo portu v rámci této sekce. X i Y jsou počítány od 0.


RS485-1 RS232(485)-2 RS485-3 RS485-4 LTE
S107ttyNS0ttymxc1ttymxc0xx
S117ttyNS0ttymxc2ttymxc1ttymxc0x
S167 LTEttyNS0ttymxc0xxttyLTE_AT1
S207ttymxc0xxxx

RS485-1.1 RS232(485)-1.2 RS485-1.3 RS485-2.1 LTE
M207ttyNS0ttymxc1ttymxc0xx
M267 LTEttyNS0ttymxc0xxttyLTE_AT1
M527ttyNS0ttymxc1ttymxc0ttyNS1x
M567 LTEttyNS0ttymxc0xttyNS1ttyLTE_AT1
L207ttyNS0ttymxc1ttymxc0xx
L527ttyNS0ttymxc1ttymxc0ttyNS1x

Standardně jsou také podporovány USB převodníky: FTDI, CH34x, PLxxxx a CPxxxx. Pro další převodníky a zařízení je nutné nainstalovat ovladače.

USB1 /dev/serial/by-port/0
USB2 /dev/serial/by-port/1