Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:hw:01-axon:backup2usb [2020/06/29 10:52]
tomhora
cs:hw:01-axon:backup2usb [2020/06/29 10:56] (current)
tomhora
Line 7: Line 7:
  
 ===== Zálohování ===== ===== Zálohování =====
-<WRAP center round important ​90%> +<WRAP center round alert 90%> 
-/* FIXME Prelozit ztracenej wrap*/ +Během procesu obnovy obrazu jsou všechna data z obnovované jednotky smazána a rozdělení interního úložiště (partition-table) je uvedeno do výchozího stavu. 
-The backup process does work only via the service web interface, do not put the content of the backup2usb.zip to the USB flash and try to start the backup process from it as it will result in bricking the Axon.+</WRAP> 
 +<WRAP center round alert 90%> 
 +Zálohovací nástroj vyžaduje výchozí rozdělením interního úložištěV případě změny počtu/​typu/​velikosti oddílů uživatelem nemusí proces zálohy a následné obnovy správně fungovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP center round alert 90%> <WRAP center round alert 90%>
-/* FIXME MT: doplnit info o prekopani partitions + kompatibilita USB2/flashek */+Flash disky standardu USB 3.0 nemusí na starších jednotkách Axon správně fungovat. Doporučen je USB flash disk standardu USB 2.0, který musí být nafortmátován souborovým systémem FAT32.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
   - Stáhněte a rozbalte nástroj backup2usb {{ :​en:​hw:​01-axon:​unipi-backup2usb-1.6.zip}}   - Stáhněte a rozbalte nástroj backup2usb {{ :​en:​hw:​01-axon:​unipi-backup2usb-1.6.zip}}