Axon IQRF

Informace o IQRF modulu

 • Typ: (DC)TR-76Dx
 • OS: 4.03D
 • DPA: 0403
 • Typ sítě: STD+LP
 • Firmware: Koordinátor s UART komunikací

Instalace IQRF démona

Jednotky Axon jsou dodávány s poslední verzí Axon Mervis OS, tento tutoriál ale vyžaduje poslední verzi Axon Open-Source image.

Instalaci démona iqrf-gateway-daemon proveďte podle návodu v oficiální dokumentaci k Debian Buster. Ujistěte se, že instalujete verzi novější než 2.2.0. Starší verze nepodporují specifické požadavky hardwaru Unipi.

Pro instalaci aplikace iqrf-gateway-webapp se řiďte oficiálním návodem. Repozitář pro PHP7.3 je již zahrnut v oficiálním Debian repozitáři, není proto nutné jej přidávat odděleně.

Při použití iqrf-gateway-webapp se ujistěte, že na portu TCP 80 v rámci webového serveru Nginx není povolena žádná další webová stránka. Můžete např. odstranit všechny ostatní soubory z adresáře /etc/nginx/site-enabled kromě iqrf-gateway-webapp.localhost.

Konfigurace IQRF démona

Pro normální komunikaci s koordinátorem doporučujeme využít UART (tj. tovární nastavení firmwaru). Rozhraní SPI je sdíleno s hardwarem Unipi a tudíž by mělo být užíváno pouze v případě potřeby přeprogramování IQRF modulu.

Po instalaci je SPI nastaveno jako výchozí rozhraní v IQRF Daemon. Chcete-li změnit na UART, povolte IqrfUart a deaktivujte komponenty IqrfCdc a IqrfSpi (sekce Konfigurace → Komponenty ve webovém rozhraní GUI).

UART konfigurace

Ujistěte se, že jsou nastaveny následující parametry:

 • IQRF UART interface: /dev/ttyS0
 • UART baud rate: 57600
 • Power enable GPIO pin: 19
 • UART bus enable GPIO pin: 18

Konfigurace SPI

Ujistěte se, že jsou nastaveny následující parametry:

 • IQRF SPI interface: /spidev0.3
 • Power enable GPIO pin: 19
 • UART bus enable GPIO pin: 18
 • Programming mode switch GPIO pin: 2
 • Enable SPI reset (checked)