Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:01-axon [2020/01/16 11:42]
avsetula [Unipi Axon]
cs:hw:01-axon [2020/05/25 08:03] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
 ====== Unipi Axon ====== ====== Unipi Axon ======
 {{ :​en:​hw:​extra_25-new-logo-trans.png?​600 |}} {{ :​en:​hw:​extra_25-new-logo-trans.png?​600 |}}
-Unipi Axon je naše nejnovější produktová řada, navržená pro použití k monitorování,​ regulaci, chytré domácnosti,​ HVAC a k řadě dalších aplikací. Ve své podstatě je Axon přepracovanou a vylepšenou variantou produktové řady Neuron. Cílem vývoje bylo vyzdvihnout silné stránky ​Neurona ​a vylepšit je. Axon si tak zachovává vysoký stupeň modularity a flexibility - dvě z nejdůležitějších výhod našich produktů.+Unipi Axon je naše nejnovější produktová řada, navržená pro použití k monitorování,​ regulaci, chytré domácnosti,​ HVAC a k řadě dalších aplikací. Ve své podstatě je Axon přepracovanou a vylepšenou variantou produktové řady Neuron. Cílem vývoje bylo vyzdvihnout silné stránky ​Neuron ​a vylepšit je. Axon si tak zachovává vysoký stupeň modularity a flexibility - dvě z nejdůležitějších výhod našich produktů.
 =====Popis hardwaru===== =====Popis hardwaru=====
 {{ :​cs:​hw:​cs_axondb-01.jpg?​nolink |}} {{ :​cs:​hw:​cs_axondb-01.jpg?​nolink |}}
Line 10: Line 10:
 ===== CPU ===== ===== CPU =====
  
-V sérii ​Axon byl počítač Raspberry Pi 3 Model B nahrazen kompaktnějším ​** průmyslovým ​počítačem pracujícím s čtyřjádrovým procesorem Allwinner H-5 s 1,2 GHz **. Kromě kompaktnějších rozměrů je nejvýraznějším rozdílem výměna paměťové karty microSD Raspberry Pi za paměťovou kartu ** eMMC s kapacitou 8 GB **. Díky tomu je Axon spolehlivější ​při častém přepisování ​paměti.+Modelová řada Axon obsahuje ​** průmyslovým ​výpočetní modul se čtyřjádrovým procesorem Allwinner H-5 s frekvencí ​1,2 GHz **. Oproti řadě Neuron obsahují modely Axon interní ​** eMMC úložiště ​s kapacitou 8 GB **. Díky tomu je Axon spolehlivější ​a méně náchylný na stárnutí ​paměti.
  
-Nový počítač ​je také vybaven ​vylepšeným ​** 1Gbit Ethernet ** a ** dvěma porty USB 2.0 **.+Axon je také vybaven ** 1Gbit Ethernet ** a ** dvěma porty USB 2.0 **.
 ===== Vstupy a výstupy ===== ===== Vstupy a výstupy =====
  
Line 29: Line 29:
   * V různých kombinacích a velikostech (S/​M/​L) ​   * V různých kombinacích a velikostech (S/​M/​L) ​
  
-**Digitální vstupy (DI):** jsou určeny pro čtení logických stavů (TRUE nebo FALSE), které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí. Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou spínače (zapnuto / vypnuto), senzory pohybu (pohyb / bez pohybu), senzory hladiny vody (voda přítomna, bez vody) atd. Software detekuje logickou 1 (TRUE), pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 5-30V. Jestliže napětí klesne pod 3,5 V, je stav vyhodnocen jako 0 (FALSE).+{{page>​IO-unipi-hidden}}
  
- +==== Další funkce ===== 
-**Digitální výstupy (DO):** používají se k ovládání dvoustavových zařízení,​ jako jsou světla, dveřní zámky, žaluzie atd. Digitální výstupy na našich kontrolerech mají také funkci PWM (Pulse-width Modulation),​ což je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvoustavového signálu. Výstupy jsou typu NPN (otevřený kolektor) a jsou schopny ovládat zařízení s napětím do 50V a do 750mA proudové zátěže. +{{page>​special-io-unipi-hidden}}
- +
-**Relé výstupy (RO):** používají se k ovládání nebo přepínání zařízení s vyšším proudovým zatížením. RO jsou tedy vhodné pro ovládání žárovek, termoelektrických pohonů ventilů, ohřívačů vody, čerpadel atd. Reléové výstupy na regulátorech UniPi jsou dimenzovány na max. proud 5A při napětí 230 VAC / 30 VDC. +
- +
-**Analogové vstupy (AI):** jsou využitelné pro měření stejnosměrného napětí 0-10V nebo proudu 0-20 mA, proto jsou vhodné pro čtení hodnot z analogových senzorů, jako jsou teplotní senzory, tlakoměry, tenzometry atd.  +
-U některých našich kontrolerů jsou k dispozici dva typy AI; první typ lze použít k měření proudu nebo napětí, zatímco druhý typ navíc podporuje měření odporu. +
- +
-**Analogové výstupy (AO):** podporuje dva režimy ​-> stejnosměrné napětí 0-10V nebo stejnosměrný proud 0-20mA. AI slouží k ovládání zařízení s analogovým vstupem, jako jsou trojcestné ventily, stmívače osvětlení atd.+
  
 ===== Komunikační rozhraní ====== ===== Komunikační rozhraní ======
Line 45: Line 38:
 V závislosti na modelu může být Axon vybaven **až 4 sériovými linkami RS485**, **sériovou linkou RS232** a jedinou **1-Wire bus** nebo různými kombinacemi všech uvedených rozhraní. V závislosti na modelu může být Axon vybaven **až 4 sériovými linkami RS485**, **sériovou linkou RS232** a jedinou **1-Wire bus** nebo různými kombinacemi všech uvedených rozhraní.
  
-  * **RS-485** nejčastěji využívá protokol Modbus RTU a lze jej použít pro komunikaci s celou řadou zařízení jako jsou: měřiče energie, panely HMI s dotykovou obrazovkou, PLC od jiných dodavatelů nebo [[cs:​hw:​04-extensions|Neuron xS]] rozšiřující moduly. Na sběrnici může komunikovat až 32 zařízení,​ celková délka sběrnice může být až několik set metrů.+  * **RS-485** nejčastěji využívá protokol Modbus RTU a lze jej použít pro komunikaci s celou řadou zařízení jako jsou: měřiče energie, panely HMI s dotykovou obrazovkou, PLC od jiných dodavatelů nebo [[cs:​hw:​04-extensions| ​Unipi extensions]] (rozšiřující moduly). Na sběrnici může komunikovat až 32 zařízení,​ celková délka sběrnice může být až několik set metrů.
  
   * **RS-232** se nejčastěji používá pro komunikaci s HMI displeji, různými bránami nebo uzavřenými technologiemi,​ podobně jako RS-485.   * **RS-232** se nejčastěji používá pro komunikaci s HMI displeji, různými bránami nebo uzavřenými technologiemi,​ podobně jako RS-485.
  
-  * **1-Wire sběrnice** může komunikovat až s 15 senzory na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 100 metrů při menším počtu čidel. Senzory lze připojit buď pomocí 2-vodičového (parazitního),​ nebo 3-vodičového připojení.+  * **1-Wire sběrnice** může komunikovat až s 15 senzory na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Senzory lze připojit buď pomocí 2-vodičového (parazitního),​ nebo 3-vodičového připojení.
  
-Každý Axon má také jeden 1Gbit Ethernet pro síťovou komunikaci. Nyní máme v nabídce také kontrolér ​[[https://​www.unipi.technology/​cs/​axon-c20|Axon S155]] s jedním 100Mbit ethernetem navíc.+  * **USB porty** můžete použít například pro externí USB převodníky (RS232, RS485, aj.), případně pro úložiště. Na Unipi Axon máte k dispozici celkem 2 USB porty. Nedoporučujeme však použití USB portů pro napájení externích zařízení.  
 + 
 +Každý Axon má také jeden 1Gbit Ethernet pro síťovou komunikaci, kromě kontroléru ​[[https://​www.unipi.technology/​cs/​axon-c20|Axon S155]] s jedním 100Mbit ethernetem navíc.
 ===== Přehled modelů ====== ===== Přehled modelů ======
  
-{{ :cs:hw:axon_tabulka_cz.png?​direct ​|}} +{{:en:hw:axon_tabulka_modelu_cze.png|}}