Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:hw:01-axon [2020/01/16 12:42]
avsetula [Unipi Axon]
cs:hw:01-axon [2020/01/17 09:03] (current)
avsetula [Vstupy a výstupy]
Line 30: Line 30:
  
 **Digitální vstupy (DI):** jsou určeny pro čtení logických stavů (TRUE nebo FALSE), které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí. Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou spínače (zapnuto / vypnuto), senzory pohybu (pohyb / bez pohybu), senzory hladiny vody (voda přítomna, bez vody) atd. Software detekuje logickou 1 (TRUE), pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 5-30V. Jestliže napětí klesne pod 3,5 V, je stav vyhodnocen jako 0 (FALSE). **Digitální vstupy (DI):** jsou určeny pro čtení logických stavů (TRUE nebo FALSE), které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí. Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou spínače (zapnuto / vypnuto), senzory pohybu (pohyb / bez pohybu), senzory hladiny vody (voda přítomna, bez vody) atd. Software detekuje logickou 1 (TRUE), pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 5-30V. Jestliže napětí klesne pod 3,5 V, je stav vyhodnocen jako 0 (FALSE).
- 
  
 **Digitální výstupy (DO):** používají se k ovládání dvoustavových zařízení,​ jako jsou světla, dveřní zámky, žaluzie atd. Digitální výstupy na našich kontrolerech mají také funkci PWM (Pulse-width Modulation),​ což je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvoustavového signálu. Výstupy jsou typu NPN (otevřený kolektor) a jsou schopny ovládat zařízení s napětím do 50V a do 750mA proudové zátěže. **Digitální výstupy (DO):** používají se k ovládání dvoustavových zařízení,​ jako jsou světla, dveřní zámky, žaluzie atd. Digitální výstupy na našich kontrolerech mají také funkci PWM (Pulse-width Modulation),​ což je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvoustavového signálu. Výstupy jsou typu NPN (otevřený kolektor) a jsou schopny ovládat zařízení s napětím do 50V a do 750mA proudové zátěže.