This is an old revision of the document!


Mervis OS

Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Neuron:

Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS.

Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem: Mervis na Unipi Neuron.


Předchozí obrazy disku:


Každé PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.

Pokud PLC není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Vždy nejprve aktualizujte runtime a poté licencujte PLC podle návodu.

Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována aktualizace Mervis RT. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.

SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno.


V případě, kdy je třeba se k jednotce připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem “ssh.txt” (popř. bez přípony .txt) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo nahráním konfigurace Mervis RT. Po dokončení práce je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit.

Po nahrání nového obrazu OS vždy následně nahrajte konfiguraci desek I/O.

Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí.