Mapování sériových portů

Tabulka níže zobrazuje mapování fyzických sériových portů RS485 na porty v Linuxu v rámci /dev/.

Neuron

Všechny níže zmíněné porty jsou dostupné přes /dev/extcomm/Y/X, kde Y je číslo sekce a X je číslo portu v rámci této sekce. X i Y jsou počítány od 0.


RS485-1.1 RS485-2.1 RS485-3.1 GSM
S103 ttyNS0 x x x
S103-G ttyNS0 x x ttyAMA0
M103 ttyNS0 x x x
M203 ttyNS0 x x x
M303 ttyNS0 x x x
M403 ttyNS0 x x x
M503 ttyNS0 ttyNS1 x x
M523 ttyNS0 ttyNS1 x x
L203 ttyNS0 x x x
L303 ttyNS0 x x x
L403 ttyNS0 x x x
L503 ttyNS0 ttyNS1 x x
L523 ttyNS0 ttyNS1 x x
L513 ttyNS0 ttyNS1 ttyNS2 x
L533 ttyNS0 ttyNS1 ttyNS2 x

Standardně jsou také podporovány USB převodníky: FTDI, CH34x, PLxxxx a CPxxxx. Pro další převodníky a zařízení je nutné nainstalovat ovladače.

USB1 /dev/serial/by-port/0
USB2 /dev/serial/by-port/1
USB3 /dev/serial/by-port/2
USB4 /dev/serial/by-port/3