Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:02-neuron [2020/01/16 11:27]
avsetula [Popis hardwaru]
cs:hw:02-neuron [2020/07/23 08:54] (current)
jan_kozak [CPU]
Line 1: Line 1:
-FIXME! +====== ​Unipi Neuron ======
-====== ​UniPi Neuron ======+
 {{ :​en:​hw:​neuron_m103-top.jpg?​direct |}} {{ :​en:​hw:​neuron_m103-top.jpg?​direct |}}
  
Line 10: Line 9:
  
 ** Každá sekce je zvlášť ovládána vlastním procesorem STM32 **, který řídí vstupy a výstupy a komunikuje s centrální procesorovou jednotkou (CPU). Procesory používají vlastní firmware obsahující nejen základní I/O funkce, ale také mnoho dalších funkcí a vlastností. ** Každá sekce je zvlášť ovládána vlastním procesorem STM32 **, který řídí vstupy a výstupy a komunikuje s centrální procesorovou jednotkou (CPU). Procesory používají vlastní firmware obsahující nejen základní I/O funkce, ale také mnoho dalších funkcí a vlastností.
- 
-All components are encased in a durable metal case made from eloxed aluminium with **IP20 degree of protection against external hazards**. The case can be customized - for more info, see the  
  
 Všechny komponenty jsou uzavřeny v odolném kovovém pouzdře z eloxovaného hliníku **se stupněm ochrany IP20 proti vnějším rizikům**. Pouzdro si můžete nechat upravit podle vašich požadavků a přání. Další informace naleznete na stránce [[https://​www.unipi.technology/​cs/​produkty/​oem-verze-produktovych-rad-neuron-a-axon-92?​categoryId=15&​categorySlug=zakazkova-vyroba|OEM řešení]]. ​ Všechny komponenty jsou uzavřeny v odolném kovovém pouzdře z eloxovaného hliníku **se stupněm ochrany IP20 proti vnějším rizikům**. Pouzdro si můžete nechat upravit podle vašich požadavků a přání. Další informace naleznete na stránce [[https://​www.unipi.technology/​cs/​produkty/​oem-verze-produktovych-rad-neuron-a-axon-92?​categoryId=15&​categorySlug=zakazkova-vyroba|OEM řešení]]. ​
 ===== CPU ===== ===== CPU =====
  
-All Neuron ​models are using the **Raspberry Pi 3 Model B** as its central processing unitEach I/O group is connected to the CPU and to a central communication channel for all group processors. There is no communication between I/O groups**Each processor can also function independently on the CPU, allowing users to retain basic control of I/O modules in the event of CPU malfunction or software issue**+Standardní modely ​Neuron ​jako výpočetní modul využívají integrovaný počítač ​Raspberry Pi 3 model B. Model [[https://www.unipi.technology/cs/​unipi-neuron-s103-raspberry-pi-4-p364|S103 (Raspberry Pi 4)]] je pak vybaven integrovaným Raspberry Pi 4 Model BPorovnání parametrů obou výpočetních modulů naleznete v tabulce níže: ​ 
- +{{:​en:​hw:​tabulka_raspi_cz.png|}} 
-===== Inputs & Outputs ​=====+===== Vstupy a výstupy ​=====
- +
-Depending on the model, Neuron product line can offer up to:  +
- +
-  * up to 64 digital inputs +
-  * up to 4 digital outputs +
-  * up to 56 relay outputs +
-  * up to 9 analog inputs +
-  * up to 9 analog outputs +
-  * up to 3 RS485 universal bus ports +
-  * various combinations of the above-mentioned +
- +
-**Digital inputs (DI)** are designed for reading logical states (true or false), which are represented by levels of DC voltage. That makes them suitable for reading two-state sensors such as switches (on/off), movement sensors (movement/​no movement), water level sensors (water present, no water) etc. The software detects logical 1 (true) if the input voltage between given DIx.y and DIGND is between 5-30V. If the voltage is lower than 3.5V, the state is evaluated as 0 (false) +
- +
-**Digital outputs (DO)** are used for controlling two-state devices such as lights, door locks, window blinds etc. Digital outputs on our controllers also feature the PWM (Pulse-width modulation) function, enabling a special type of analogue control. Outputs are of the NPN type (open collector) and are able to control devices with voltage up to 50V and up to 750mA load current. +
- +
-**Relay outputs** are used for control or switching of devices with higher current loads. ROs are thus suitable for controlling light bulbs, thermoelectric valve drives, water heaters, pumps etc. Relay outputs on UniPi controllers are rated for 5A max. current at 230V AC/30V DC voltage. +
- +
-**Analogue inputs** (AI) can be used for 0-10V DC voltage or 0-20mA current measuring, making them suitable for reading values from analogue sensors such as temperature sensors, pressure meters, tensometers etc. On some controllers,​ two types of AI are available; the first type can be used to measure current or voltage while the second type additionally supports resistance measuring +
- +
-**Analogue outputs** (AO) features two modes - 0-10V DC voltage or 0-20mA direct current. AI serves for control of devices with analogue input, such as three-way valves, lighting dimmers etc.+
  
-===== Additional functionality ====== +V závislosti na modelu může produktová řada Neuron nabídnout až:
-Along with basic I/O features this product offer additional unique features, either improving its performance or making it ready for cases of emergency.+
  
-=== Direct Switch === +  * až 64 digitálních vstupů 
-Direct switch allows you to set appropriate device reaction based on input signal without ​need of master control unit (Raspberry Pi computer build inside Neuron controller). This function is great for real-time applications. It also comes in handy in case of malfunction of the master control unit.+  ​* ​až 4 digitálních výstupů 
 +  * až 56 relé výstupů 
 +  * až 9 analogových vstupů 
 +  * až 9 analogových výstupů 
 +  * až 3x RS-485 ​(EIA-485) -> standart sériové komunikace 
 +  * V různých kombinacích a velikostech (S/​M/​L) ​
  
-=== Default configuration === +{{page>​IO-unipi-hidden}}
-It is possible to store default settings inside the module memory and when the device reboots, it configures itself according to stored default settings.+
  
-=== Master Watchdog ​=== +==== Další funkce ===== 
-This function periodically controls communication with the master control unit (Raspberry Pi computer). If for a period predetermined by a user there is no communication with the master unit, it will load and set the stored default settings. Your applications will function even in emergency cases.+{{page>​special-io-unipi-hidden}}
  
-===== Communication interfaces ​======+===== Komunikační rozhraní ​======
  
-By default, all Neuron ​models feature up to **three RS485 serial lines** for connecting of external devices or extension modules (i.e[[en:​hw:​04-extensions|Extensions]]). One line can communicate with up to 32 devicesusing the Modbus RTU protocol+Ve výchozím nastavení jsou všechny modely ​Neuron ​vybaveny až **třemi sériovými linkami ​RS485**. ​Nejčastěji využívá protokol Modbus RTU a lze jej použít pro komunikaci s celou řadou zařízení jako jsou: měřičenergie, panely HMI s dotykovou obrazovkou, PLC od jiných dodavatelů nebo Neuron xS rozšiřující moduly ([[cs:​hw:​04-extensions |Rozšiřující moduly]]). Na sběrnici může komunikovat až 32 zařízenícelková délka sběrnice může být až několik set metrů.
  
-Each Neuron ​also features a **single ​1-Wire ​bus** for the passive reading of data from corresponding ​1-Wire ​sensors ​(humidity sensorstemperature sensors etc.). One bus can receive data from up to 15 sensors at once (provided a suitable ​1-Wire ​hub is used). +Každý ​Neuron ​má také **jednu 1-Wire ​sběrnici** pro pasivní čtení dat z odpovídajících ​1-Wire ​senzorů ​(senzory vlhkostiteplotní senzory atd.). Jedna 1-Wire ​sběrnice může komunikovat až s 15 senzory na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Senzory lze připojit buď pomocí 2-vodičového (parazitního), nebo 3-vodičového připojení.
  
-===== Model overview ​======+Jelikož je Unipi Neuron založen na Raspberry Pi, má k dispozici **až 4 USB porty**. Tyto porty můžete použít například pro externí USB převodníky,​ úložiště,​ aj. Nedoporučujeme však použití USB portů pro napájení externích zařízení. 
 +===== Přehled modelů ​======
  
-{{:en:hw:01-products:​01-neuron:​tabulka.png?​direct|}}+{{ :cs:hw:neuron_tabulka_cz.png?direct |}} 
 +//​**Vysvětlivky**//​ 
 +  - //​Poháněno Raspberry Pi 4 Model B// 
 +  - //GPRS/GSM modul// 
 +  - //3) koordinátor bezdrátové sítě IQRF ([[https://​www.iqrf.org/​|více informací]])//​