Indikace LED

V následujícím článku naleznete popis indikačních LED, všech jednotlivých stavů zařízení a simulátor spuštění zařízení.

Gate

Název Funkce Význam Barva
PWR Svítí/Nesvítí Indikace zapnutého/vypnutého zařízení Červená
ACT Bliká Indikace stavu zařízení Zelená
ACT - uživ. nast. Volitelná Dle nastavení (viz. poznámka níže) Zelená
TX (RS485) Svítí Indikace vysílání na sériové lince Zelená
RX (RS485) Svítí Indikace přijímání na sériové lince Zelená
Port ETH Svítí
Nesvítí
Bliká
Nesvítí
Spojení navázáno
Spojení není navázáno
Probíhá komunikace
Spojení není navázáno
Zelená

Žlutá

Poznámka:
Zařízení Unipi Gate disponují volně uživatelsky programovatelnou diodou označenou ACT, která se ovládá standardním Linuxovým způsobem. V OS je tato LED dostupná v /sys/class/leds/unipi-sysled-xh a v továrním nastavení je nastavena na funkci “timer”.

Tato kapitola obsahuje popis všech stavů LED pro zařízení Unipi Gate, který uvádí zda je vše v pořádku, případně i postup pro opravu, jestliže zařízení setrvá ve stavu déle než je obvyklé. Vedle popisu stavu je vždy obrázek s vyobrazením stavů indikačních LED.

Nesvítí žádná dioda

Není připojeno k napájení, nebo bylo zařízení vypnuto v SW (např. přes SSH). Pokud zařízení ani po odpojení a znovu připojení napájení tento stav nezmění, je pravděpodobné, že došlo k jeho poškození, kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR

Zařízení je připojeno k napájení. Pokud zařízení setrvá v tomto stavu déle než minutu, zavaděč (uboot) v zařízení patrně chybí, nebo je poškozen. V tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR + ACT

Pokud zařízení setrvá v tomto stavu déle než minutu, došlo k chybě při zavádění systému. Vyzkoušejte přehrát systém pomocí USB. V případě, že tento postup nepomůže kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR, ACT krátce bliká

Standardní stav, ve kterém startuje OS. Pokud zařízení setrvá v tomto stavu déle než minutu, došlo k chybě startu systému. Vyzkoušejte přehrát systém pomocí USB, případně i přes servisní webové rozhraní. V případě, že tento postup nepomůže kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR, ACT svítí a krátce pohasíná

Operační systém v zařízení běží. Vše je v pořádku.

Svítí PWR, ACT svítí a krátce pohasíná, TX a RX blikají

Operační systém v zařízení běží a program komunikuje po RS485. Vše je v pořádku.

Svítí PWR, ostatní blikají (600 ms)

Zařízení spuštěno v servisním módu.

Svítí PWR, ostatní rychle blikají (80 ms)

Indikace nahrávání, či zálohování OS.

Zařízení Unipi Gate lze v základu spustit ve dvou módech. V běžném a v servisním módu. Každý tento mód je indikován specifickým blikáním LED diod. Níže poskytujeme simulátor spuštění zařízení, včetně tabulky s časováním pro oba módy, kde lze vidět celý průběh od připojení napájení až po spuštění. Na simulaci je patrný také stav tlačítka SERVICE pro jiný než běžný mód. Simulaci lze spustit tlačítkem “​Připojit napájení​” pod obrázkem zařízení.

V běžném módu

Při běžném spuštění sledujte diodu ACT. Po připojení napájení v zařízení nejprve startuje zavaděč OSuboot”, tento stav je signalizován prvním delším rozsvícením diody. Dokončení zavádění OS je signalizováno pohasnutím diody a velmi krátkým bliknutím. Po chvíli začne startovat OS, což je signalizováno dvojtým krátkým bliknutím diody.

Zařízení je připraveno, pokud dioda ACT trvale svítí a opakovaně na krátkou dobu pohasíná.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí Nesvítí
ACT dlouze svítí Startování zavaděče (uboot) 3000ms 1750ms
ACT krátce blikne Zavaděč je spuštěn 250ms 75ms 1000ms
ACT dvakrát blikne Načítání OS 250ms 75ms
ACT trvale svítí a opakovaně na krátkou dobu pohasíná OS běží a zařízení je připraveno k použití 50ms 2000ms

Připojit napájení

V servisním módu

Hledáte-li návod pro vstup a práci v servisním módu, pokračujte na tento článek.

Tlačítko SERVICE je sepnuto a drženo před připojením napájení, poté sledujte diodu ACT. Po připojení napájení v zařízení nejprve startuje zavaděč OSuboot”, tento stav je signalizován prvním delším rozsvícením diody. Přibližně 4 vteřiny po rozsvícení je možné tlačítko pustit, dioda stále svítí. Dokončení zavádění OS je signalizováno pohasnutím diody a velmi krátkým bliknutím. Následně začne startovat OS, což je signalizováno dvojtým krátkým bliknutím diody.

Po chvilce se spustí servisní mód signalizovaný pomalým blikáním diod ACT a všech TX, RX.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí Nesvítí
ACT dlouze svítí Startování zavaděče (uboot) 3000ms >5000ms
ACT krátce blikne Zavaděč je spuštěn 250ms 75ms 1000ms
ACT dvakrát blikne Načítání OS 250ms 75ms
ACT a všechny TX, RX pomalu blikají Zařízení je v servisním módu 600ms 600ms

Připojit napájení

Speciální funkce servisního módu - nahrání OS z USB

Hledáte-li návod pro nahrání OS z USB, pokračujte na tento článek.

USB disk je připojen k zařízení a tlačítko SERVICE je sepnuto a drženo před připojením napájení. Následné stavy LED a tlačítka jsou shodné se servisním módem až do spuštění OS.

Poté se spustí nahrávání OS signalizované velmi rychlým blikáním diod ACT a všech TX, RX. Po dokončení se zařízení restartuje.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
ACT a všechny TX, RX rychle blikají Nahrávání OS 80ms 80ms

Připojit napájení