Analogové vstupy

Analogové vstupy na Unipi 1.1 slouží ke čtení napětí 0-10 V⎓, případně odporových čidel (např. teplotní čidlo PT1000). Pro měření odporu je nutné udělat externí úpravu. Záporný pól měřeného externího zařízení se připojuje na svorku AIx- daného konektoru a jeho kladný pól (signál) na svorku AIx+ (kde x zastupuje číslo vstupu).

Unipi 1.1

Analogové vstupy naleznete pouze na Unipi 1.1.

Následující obrázky ilustrují připojení měření napěťového zdroje ke svorkám AI1+, AI1- a AI2+, AI2-.

Pokud potřebujete na desce Unipi 1.1 měřit odpor (např. teplotní senzor typu PT1000), je potřeba mezi senzor a desku přidat rezistor dle schématu níže:

Napájení 12 V⎓ na Unipi 1.1 je navrženo pro digitální vstupy a může být plovoucí. Pro přesné měření je lepší externí napájení:

R_sens = odpor senzoru (400 Ω - 5000 Ω)
R_ref = referenční rezistor (1,2 kΩ)
R_ai = vstupní odpor AI = 12,2 kΩ

Vcc = napětí, kterým napájíte obvod. V případě obrázku výše je 12 V⎓
V_ai = měřené napětí mezi svorkou AIx+ a AIx-

Při napětí 12 V⎓ a odporu senzoru R_sens >= 200 Ω, použijte referenční odpor R_ref = 1,2 kΩ. Při R_sens < 200 Ω, použijte R_ref = 10 kΩ.

Hodnota měřeného odporu R_sens se vypočítá pomocí napětí, které naměříte na daném analogovém vstupu:

       Vcc - V_ai   R_ref * R_ai
  R_sens = ------------ * --------------
        V_ai    R_ref + R_ai

Příklad výpočtu čteného odporu: PDF ke stažení

Použití svorek pomocí originálního nástroje WAGO.


Použití svorek pomocí malého plochého šroubováku.

Vstupní svorky AI1+, AI2
Referenční zem (GND) AI1-, AI2-
Počet vstupů 1
Funkce vstupu Měření napětí 0–10 V DC (po úpravě na dělič napětí lze měřit i odpor)
Maximální vstupní napětí 12 V DC
Přesnost měření ±0,5 %
Rozlišení 32 bitů
Galvanické oddělení Ne