Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/07/29 08:16]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:32]
avsetula
Line 3: Line 3:
 {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}
  
-Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Patron: +----
-{{page>​files:​software:​os-images:​patron-mervis-os-hidden}}+
  
-Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS+<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ 
 +/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} */ 
 +<WRAP center round box> 
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}} 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]]. 
 + 
 +Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP.  
 + 
 +<WRAP center round info> 
 +Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**. 
 +{{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} 
 +Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**.  
 +</​WRAP>​
  
-Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem:  ​[[cs:sw:01-mervis:running-on-patron-hidden|Mervis na Unipi Patron]].+ 
 +---- 
 + 
 +<​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ 
 +  * {{ :files:software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip ​|Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
  
 ---- ----
Line 15: Line 36:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-<wrap em>​**Každé ​PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​+<wrap em>​**Každé ​zařízení ​s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud PLC není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví ​a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud zařízení ​není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​PLC podle návodu]]**.+Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​zařízení ​podle návodu]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 34: Line 55:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-SSH je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu zakázáno ​z bezpečnostních důvodů. ​+**SSH** je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů ​zakázáno
  
 ---- ----
  
-V případě, ​že je třeba se k jednotce ​připojit přes SSH, lze jej povolit ​buď v [[cs:​hw:​007-patron:​service-mode|servisním módu]], nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]].  +V případě, ​kdy je třeba se k zařízení ​připojit přes SSH, lze jej povolit ​vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. 
-</​WRAP>​+
  
-<WRAP center round important>​ +Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​.
-Po nahrání nového obrazu OS vždy následně [[cs:​sw:​01-mervis:​unipi-configure-module-hidden|nahrajte konfiguraci desek I/O]].+
  
-Po nahrání konfigurace ​čekejte přibližně minutunež se jednotka plně spustí.+Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnoutnebo zabezpečit]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-