Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/07/29 10:29]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:40]
avsetula
Line 5: Line 5:
 ---- ----
  
-<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Neuron:</​span></​html>​ +<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ 
-{{page>​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os-hidden}}+/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} ​*/ 
 +<WRAP center round box> 
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}} 
 +</​WRAP>​
  
-Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS+Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]].
  
-Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-neuron-hidden|]].+Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2GB**.+Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**.
 {{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}}
 Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**.  Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**. 
Line 22: Line 25:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}}+  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} ​//(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} ​//(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
  
 ---- ----
Line 32: Line 37:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-<wrap em>​**Každé ​PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​+<wrap em>​**Každé ​zařízení ​s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud PLC není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví ​a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud zařízení ​není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​PLC podle návodu]]**.+Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​zařízení ​podle návodu]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 55: Line 60:
 ---- ----
  
-V případě, kdy je třeba se k jednotce ​připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. +V případě, kdy je třeba se k zařízení ​připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. 
  
 Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​. Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​.
  
 Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​ Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP center round important>​ 
-Po nahrání nového obrazu OS vždy následně [[cs:​sw:​01-mervis:​unipi-configure-module-hidden|nahrajte konfiguraci desek I/O]]. 
- 
-Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​