Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/08/09 13:34]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:40]
avsetula
Line 6: Line 6:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​
-{{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}}+/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} ​*/ 
 +<WRAP center round box> 
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}} 
 +</​WRAP>​
  
 Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]]. Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]].
Line 22: Line 25:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +  ​* {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// +  ​* {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//+  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
  
 ---- ----
Line 36: Line 41:
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví ​a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}