Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/07/28 14:12]
avsetula created
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:40] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
 ====== Mervis OS ====== ====== Mervis OS ======
  
 +{{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}
 +
 +----
 +
 +<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​
 +/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} */
 +<WRAP center round box>
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}}
 +</​WRAP>​
 +
 +Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]].
 +
 +Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP. 
 +
 +<WRAP center round info>
 +Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**.
 +{{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}}
 +Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**. 
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +----
 +
 +<​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}}
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}}
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}}
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}}
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
 +
 +----
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +<WRAP center round important>​
 +<wrap em>​**Každé zařízení s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​
 +
 +{{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
 +
 +Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
 +
 +{{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
 +
 +Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte zařízení podle návodu]]**.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP center round info>
 +Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0.
 +Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|aktualizace Mervis RT]]. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena.
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP half column>
 +<WRAP center round info>
 +**SSH** je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno. ​
 +
 +----
 +
 +V případě, kdy je třeba se k zařízení připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. 
 +
 +Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​.
 +
 +Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​