Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/07/29 10:26]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:40] (current)
avsetula
Line 5: Line 5:
 ---- ----
  
-<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro jednotky Neuron:</​span></​html>​ +<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ 
-{{page>​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os-hidden}}+/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} ​*/ 
 +<WRAP center round box> 
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}} 
 +</​WRAP>​
  
-Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP a SysFS+Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]].
  
-Pro instalaci OS na tyto jednotky pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-neuron-hidden|]].+Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2GB**. +Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**. 
 +{{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} 
 +Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 20: Line 25:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​neuron-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |UniPi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}}+  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} ​//(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} ​//(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
  
 ---- ----
Line 30: Line 37:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-<wrap em>​**Každé ​PLC s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​+<wrap em>​**Každé ​zařízení ​s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud PLC není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví ​a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud zařízení ​není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​PLC podle návodu]]**.+Vždy **[[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:​sw:​01-mervis:​use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte ​zařízení ​podle návodu]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 52: Line 59:
  
 ---- ----
-V případě, kdy je třeba se k jednotce ​připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. + 
 +V případě, kdy je třeba se k zařízení ​připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT. 
  
 Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​. Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​.
  
 Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​ Po dokončení práce [[cs:​automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]]. ​
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP center round important>​ 
-Po nahrání nového obrazu OS vždy následně [[cs:​sw:​01-mervis:​unipi-configure-module-hidden|nahrajte konfiguraci desek I/O]]. 
- 
-Po nahrání konfigurace čekejte přibližně minutu, než se jednotka plně spustí. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​