Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/08/09 13:34]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2022/10/04 14:40] (current)
avsetula
Line 6: Line 6:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​
-{{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}}+/* {{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} ​*/ 
 +<WRAP center round box> 
 +{{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |}} 
 +</​WRAP>​
  
 Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]]. Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]].
Line 22: Line 25:
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +  ​* {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.1.28.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.1.28.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.4.0.22.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.4.0.22.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// +  ​* {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} 
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//+  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1.1_Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// 
 +  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron_Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//
  
 ---- ----
Line 36: Line 41:
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}
  
-Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví ​a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí).+Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví.
  
 {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} {{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}}