Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2021/08/09 13:34]
avsetula
cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis [2023/05/12 12:27] (current)
avsetula old revision restored (2023/05/11 16:50)
Line 1: Line 1:
-====== Mervis OS ======+<​html><​style>​@media only screen and  
 +  (min-width: 450px) 
 +{div#​lButton,​ div#​rButton{display:​ none;​}}</​style>​
  
-{{ :en:sw:mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}+<div class="​version-switch1">​ 
 +  <div class="​title">​Vydání:</​div>​ 
 +  <div id="​tabs">​ 
 +  <div id="​tabs-container">​ 
 +      <a href=""><​span class="​actual-version">​Stable</​span></​a>​ 
 +      <a href="/​cs:hw:03-unipi11:​download-image:​01-mervis-old-hidden"><​span>​OldStable</​span></​a>​ 
 +      <!-- <a href="/​cs:​hw:​03-unipi11:​download-image:​01-mervis-beta-hidden"><​span>​Beta</​span></​a>​ --> 
 +    </​div>​ 
 +     
 +    <div id="​lButton"></​div><​div id="​lButton-bg"></​div>​ 
 +    <div id="​rButton"></​div><​div id="​rButton-bg"></​div>​ 
 +  </​div>​ 
 +</​div></​html>​
  
----- +====== Mervis OS ======
- +
-<​html><​span class="​kbBlueText">​Aktuální obraz disku Mervis OS pro Unipi 1.1 & 1.1 Lite:</​span></​html>​ +
-{{page>​files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os-hidden}} +
- +
-Pro instalaci OS na Unipi 1.1 pokračujte návodem: ​ [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|]]. +
- +
-Zahrnuje nástroje pro software Mervis a výchozí ovladače pro Modbus TCP.  +
- +
-<WRAP center round info> +
-Pro instalaci tohoto OS je nutné mít v zařízení SD kartu s kapacitou minimálně **2 GB**. +
-{{ :​files:​img_breakline_2.png?​nolink |}} +
-Od verze obrazu disku Mervis OS v2.4.0 je podporována i kombinace s **Raspberry Pi 4**.  +
-</​WRAP>​+
  
 +{{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​nolink |}}
  
 ---- ----
  
-<​html><​span class="​kbBlueText">​Předchozí obrazy disku:</​span></​html>​ +{{page>cs:hw:03-unipi11:download-image:mervis-os-intro-stable-hidden}}
-  * {{ :files:software:os-images:unipi1-mervis-os_image-2.3.0.32.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.3.0.32.zip}} +
-  * {{ :files:​software:​os-images:​unipi1-mervis-os_image-2.2.0.30.zip |Unipi-1-Mervis-OS_image_v2.2.0.30.zip}} +
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-12-20_v1.9.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-12-29_v1.9.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)// +
-  * {{ :​files:​software:​os-images:​unipi-neuron-mervis-os-2018-09-14_v1.7-beta.zip |Unipi-Neuron-Mervis-OS-2018-09-14_v1.7-BETA.zip}} //(obraz OS sdílen s řadou Neuron)//+
  
----- +{{page>cs:files:software:os-images:unipi1-mervis-os-stable-hidden}}
- +
-<WRAP group> +
-<WRAP half column>​ +
-<WRAP center round important>​ +
-<wrap em>​**Každé zařízení s Mervis OS 2.3.0 a novějším vyžaduje licenci.**</​wrap>​ +
- +
-{{ :files:img_breakline_gray.png?​nolink |}} +
- +
-Pokud zařízení není licencováno,​ je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti,​ ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/​nesvítí). +
- +
-{{ :​files:​img_breakline_gray.png?​nolink |}} +
- +
-Vždy **[[cs:sw:01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|nejprve aktualizujte runtime]]** a poté **[[cs:sw:01-mervis:use-mervis-runtime-licence-hidden| licencujte zařízení podle návodu]]**. +
-</​WRAP>​ +
- +
-<WRAP center round info> +
-Mervis OS je verzován stejně jako Mervis IDE. Například Mervis OS 2.3.0.x bude fungovat s IDE 2.3.0, ale již nemusí fungovat s IDE 2.2.0. +
-Naopak Mervis IDE 2.3.0 vyžaduje minimálně OS 2.2.0.x, ale je vyžadována [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-hidden|aktualizace Mervis RT]]. S Mervis OS nižším než 2.2.0 není kompatibilita zaručena. +
-</​WRAP>​ +
-</​WRAP>​ +
- +
-<WRAP half column>​ +
-<WRAP center round info> +
-**SSH** je na těchto obrazech disků ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů zakázáno. ​+
  
 ---- ----
  
-V případě, kdy je třeba se k zařízení připojit přes SSH, lze jej povolit vytvořením souboru s názvem **"​ssh.txt"​** (popř. bez přípony ''​.txt''​) a jeho umístěním do bootovacího oddílu SD karty, nebo [[cs:sw:01-mervis:updating-a-runtime-configuration-hidden#​unipi_specific|nahráním konfigurace]] Mervis RT.  +{{page>cs:hw:03-unipi11:download-image:​mervis-os-info-hidden}}
- +
-Výchozí přístupové údaje k SSH jsou: uživatel ''​unipi''​ a heslo ''​unipi.technology''​.+
  
-Po dokončení práce [[cs:automation:​securing-os-ssh-hidden|je nezbytné SSH vypnout, nebo zabezpečit]].  +/* Pro funkci tlačítek posouvání menu - při malé šířce stránky */ 
-</​WRAP>​ +{{page>:av-script-horizontal-menu}}
-</​WRAP>​ +
-</​WRAP>​+