Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11 [2020/01/15 16:03]
avsetula
cs:hw:03-unipi11 [2020/01/17 12:58] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-FIXME! 
 ====== UniPi 1.1 & 1.1 Lite  ====== ​ ====== UniPi 1.1 & 1.1 Lite  ====== ​
  
Line 7: Line 6:
 ===== UniPi 1.1 ===== ===== UniPi 1.1 =====
  
-UniPi 1.1 is an extension board for Raspberry Pi. The board allows the Raspberry Pi to function as programmable logic controller ​(PLC) in a variety of automation applications.+UniPi 1.1 je rozšiřující deska pro Raspberry Pi. Deska umožňuje rozšířit ​Raspberry Pi a fungovat tak jako programovatelný logický kontrolér ​(PLC) v různých automatizačních aplikacích.
  
-{{:en:hw:​01-products:​03-unipi11:1.1gs.png?​direct&​800|}}+{{ :cs:hw:1.1gs_cz.png?​direct&​800 |}}
  
-**User manual**+**Uživatelský manuál (EN)**
   * {{ :​en:​hw:​01-products:​03-unipi11:​fgncn3z4ug_manual-en_2_.pdf |UniPi 1.1 user manual}}   * {{ :​en:​hw:​01-products:​03-unipi11:​fgncn3z4ug_manual-en_2_.pdf |UniPi 1.1 user manual}}
  
-==== Features ​====+==== Funkce a konektivita ​====
  
-  * 8x Finder 36.11.9.005.4011 ​changeover relays ​(rated for 250V AC/5A or 24V DC/5A) +  * 8x Finder 36.11.9.005.4011 ​přepínací relé (250 VAC 5 A nebo 24 VDC / 5A) 
-  * 12x galvanically isolated digital inputs (5-24V DC voltage, 5 ms minimum pulse lenght+  * 12x galvanically isolated digital inputs (napětí 0-3,5 VDC pro log0 a 5-24 VDC pro log1, 5 ms minimální délka pulzu
-  * 2x 0-10V analog inputs +  * 2x 0-10V analogový vstup 
-  * 1x 0-10V analog output +  * 1x 0-10V analogový výstup 
-  * 1 × 1-Wire ​port for connection to 1-Wire thermometers and other sensors +  * 1 × 1-Wire ​pro připojení teplotní, vlhkostních a dalších senzorů 
-  * 1 × I2C port for expansion +  * 1 × I2C port pro rozšíření 
-  * 1 × UART port for external serial communications +  * 1 × UART port pro externí sériovou komunikaci 
-  * socket for RTC (real-time clock) ​battery+  * konektor pro RTC (real-time clock) ​baterii
 ===== UniPi 1.1 Lite ===== ===== UniPi 1.1 Lite =====
-{{:en:hw:1.1litegs.png?​direct&​300|}}+{{:cs:hw:1.1litegs_cz.png?​direct&​300|}}
  
-UniPi 1.1 Lite is smaller and simpler variant of the UniPi 1.1, designed for smallest automation projectsWhen compared to the UniPi 1.1, it features fewer I/O's, but is more compact and cheaper.+UniPi 1.1 Lite je menší ​jednodušší varianta ​UniPi 1.1, určená pro nejmenší automatizační projektyVe srovnání s UniPi 1.1 má méně vstupů a výstupůale je kompaktnější a levnější. 
 +==== Funkce a konektivita ====
  
-==== Features ​====+  * 6x Finder 36.11.9.005.4011 přepínací relé (250 VAC, 5 A nebo 24 VDC / 5 A) 
 +  * 6x galvanicky oddělené digitální vstupy (pro log.0 -> 0 až 3,5 VDC a pro log.1 -> 5-24 VDC, 5 ms minimální délka pulzu) 
 +  * 1 × 1-Wire port pro připojení teplotních,​ vlhkostních a dalších senzorů 
 +  * Indikace zkratu pomocí LED 
 +==== Přehled o produktu ​====
  
-  ​6x Finder 36.11.9.005.4011 changeover relays (rated for 250V AC/5A or 24V DC/5A) +Jako procesor se používá počítač **Raspberry Pi Model 3B**. Počítač je připojen přes GPIO pomocí plochého kabelu a zpracovává všechna data z vstupně/​výstupních modulůVšechny jednotlivé vstupy, výstupy a komunikační rozhraní jsou připojena k CPU Raspberry Pi buď přímo přes GPIO nebo nepřímo přes I2CRaspberry Pi poskytuje také síťové připojení a USB porty.
-  * 6x galvanically isolated digital inputs (5-24V DC voltage, 5 ms minimum pulse lenght) +
-  * 1 × 1-Wire port for connection to 1-Wire thermometers and other sensors +
-  * short circuit LED indication+
  
-==== Overview ====+{{ :​cs:​hw:​unipi_system_cz.png?​direct |}}
  
-**Raspberry Pi Model 3B** computer is used as CPU. The computer is connected via its GPIO through ribbon cableprocesses all data from I/O modules and is sending responses. All individual I/Os and communication interfaces are connected to the Raspberry Pi's CPU either directly via GPIO or indirectly via I2CRaspberry Pi also provides network connectivity and USB ports+**Port I2C** podporuje připojení rozšiřujících modulůjako je reléové rozšíření [[https://www.unipi.technology/​cs/​obchod/​|EMO-R8]].
  
-{{:en:hw:01-products:03-unipi11:unipi_system.png?​direct&​600|}}+** 1-Wire sběrnice** se používá k pasivnímu čtení dat z odpovídajících 1-Wire senzorů (senzory vlhkosti, teplotní senzory atd.). Jedna sběrnice může komunikovat až z 15 senzorů najednou na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Doporučujem použití vhodného [[https://www.unipi.technology/​cs/​obchod/​|1-Wire rozbočovače]].
  
-The **I2C port** supports connection of extension modules, such as the EMO-R8 relay extension. +**Poznámka**: Napájení ​UniPi 1.1 1.1 Lite je řešeno externím zdrojem napájení 5 VDC a 2,5 A se zdířkou ​2,1 mm pro DC jack.
- +
-The **1-Wire bus** is used for passive reading of data from corresponding 1-Wire sensors (humidity sensors, temperature sensors etc.). One bus can receive data from up to 15 sensors at once (provided a suitable 1-Wire hub is used). +
- +
-**Note**: UniPi 1.1 and 1.1 Lite require an external 5V 2.5A power source with 2.1mm DC jack. +