Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:03-unipi11 [2020/01/15 15:03]
avsetula
cs:hw:03-unipi11 [2020/06/15 13:13] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-FIXME! +====== ​Unipi 1.1 & 1.1 Lite  ====== ​
-====== ​UniPi 1.1 & 1.1 Lite  ====== ​+
  
 {{:​en:​hw:​01-products:​dsc0152_1_.jpg?​direct&​300|}} {{:​en:​hw:​01-products:​dsc0152_1_.jpg?​direct&​300|}}
 {{:​en:​hw:​unipilite11_assembled_top.jpg?​direct&​300|}} {{:​en:​hw:​unipilite11_assembled_top.jpg?​direct&​300|}}
  
-===== UniPi 1.1 =====+===== Unipi 1.1 =====
  
-UniPi 1.1 is an extension board for Raspberry Pi. The board allows the Raspberry Pi to function as programmable logic controller ​(PLC) in a variety of automation applications.+Unipi 1.1 je rozšiřující deska pro Raspberry Pi. Deska umožňuje rozšířit ​Raspberry Pi o vstupy ​výstupy pro interakci s ostatními zařízeními a fungovat tak jako programovatelný logický kontrolér ​(PLC) v různých automatizačních aplikacích.
  
-{{:en:hw:​01-products:​03-unipi11:1.1gs.png?​direct&​800|}}+{{ :cs:hw:1.1gs_cz.png?​direct&​800 |}}
  
-**User manual**+**Uživatelský manuál (EN)**
   * {{ :​en:​hw:​01-products:​03-unipi11:​fgncn3z4ug_manual-en_2_.pdf |UniPi 1.1 user manual}}   * {{ :​en:​hw:​01-products:​03-unipi11:​fgncn3z4ug_manual-en_2_.pdf |UniPi 1.1 user manual}}
  
-==== Features ​====+==== Funkce a konektivita ​====
  
-  * 8x Finder 36.11.9.005.4011 ​changeover relays ​(rated for 250V AC/5A or 24V DC/5A+  * 8x Finder 36.11.9.005.4011 ​přepínací relé (250 VAC 10 A nebo 30 VDC 10A
-  * 12x galvanically isolated digital inputs ​(5-24V DC voltage, 5 ms minimum pulse lenght+  * 12x galvanicky oddělené digitální vstupy ​(napětí 0-3,5 VDC pro logickou 0 a 5-24 VDC pro logickou 1 ​minimální délka pulzu 5 ms) 
-  * 2x 0-10V analog inputs +  * 2x 0-10V analogový vstup 
-  * 1x 0-10V analog output +  * 1x 0-10V analogový výstup 
-  * 1 × 1-Wire ​port for connection to 1-Wire thermometers and other sensors +  * 1 × 1-Wire ​pro připojení teplotní, vlhkostních a dalších senzorů 
-  * 1 × I2C port for expansion +  * 1 × I2C port pro rozšíření 
-  * 1 × UART port for external serial communications +  * 1 × UART port pro externí sériovou komunikaci 
-  * socket for RTC (real-time clock) ​battery+  * konektor pro baterii ​RTC (real-time clock) ​
 ===== UniPi 1.1 Lite ===== ===== UniPi 1.1 Lite =====
-{{:en:hw:1.1litegs.png?​direct&​300|}}+{{:cs:hw:1.1litegs_cz.png?​direct&​300|}}
  
-UniPi 1.1 Lite is smaller and simpler variant of the UniPi 1.1, designed for smallest automation projectsWhen compared to the UniPi 1.1, it features fewer I/O's, but is more compact and cheaper.+UniPi 1.1 Lite je menší ​jednodušší varianta ​UniPi 1.1, určená pro nejmenší automatizační projektyVe srovnání s UniPi 1.1 má méně vstupů a výstupůale je kompaktnější a levnější. 
 +==== Funkce a konektivita ====
  
-==== Features ​====+  * 6x Omron G5Q-14-EU přepínací relé (250 VAC, 10 A nebo 30 VDC / 5 A) 
 +  * 6x galvanicky oddělené digitální vstupy (pro log.0 -> 0 až 3,5 VDC a pro log.1 -> 5-24 VDC, 5 ms minimální délka pulzu) 
 +  * 1 × 1-Wire port pro připojení teplotních,​ vlhkostních a dalších senzorů 
 +  * Indikace zkratu pomocí LED 
 +===== Přehled o produktu =====
  
-  * 6x Finder 36.11.9.005.4011 changeover relays (rated for 250V AC/5A or 24V DC/5A) +Jednotky Unipi 1.1 využívají jako výpočetní modul počítač Raspberry PiDesky Unipi 1.1 a 1.1 Lite jsou kompatibilní s následujícími modely Raspberry Pi: 
-  * 6x galvanically isolated digital inputs (5-24V DC voltage, 5 ms minimum pulse lenght) +  * Raspberry Pi 2 Model B 
-  * 1 × 1-Wire port for connection to 1-Wire thermometers and other sensors +  * Raspberry Pi 3 Model B 
-  * short circuit LED indication+  * Raspberry Pi 3 Model B+ 
 +  * Raspberry Pi 4 Model B (všechny verze RAM) 
 +Raspberry Pi můžete zakoupit buď [[https://​www.unipi.technology/​cs/​raspberry-pi-c38|samostatně]],​ případně jako součást některé ze sad dostupných na [[https://​www.unipi.technology/​cs/​unipi-1-1-c7|našem e-shopu]]. ​
  
-==== Overview ====+Raspberry Pi je připojen přes GPIO pomocí plochého kabelu a zpracovává všechna data z vstupně/​výstupních modulů. Všechny jednotlivé vstupy, výstupy a komunikační rozhraní jsou připojena k CPU Raspberry Pi buď přímo přes GPIO nebo nepřímo přes I2C. Raspberry Pi poskytuje také síťové připojení a USB porty.
  
-**Raspberry Pi Model 3B** computer is used as CPU. The computer is connected via its GPIO through ribbon cable, processes all data from I/O modules and is sending responses. All individual I/Os and communication interfaces are connected to the Raspberry Pi's CPU either directly via GPIO or indirectly via I2C. Raspberry Pi also provides network connectivity and USB ports+{{ :​cs:​hw:​unipi_system_cz.png?direct |}}
  
-{{:en:hw:01-products:03-unipi11:​unipi_system.png?​direct&​600|}}+**Port I2C** podporuje připojení rozšiřujících modulů, jako je reléové rozšíření [[https://​www.unipi.technology/​cs/​unipi-1-1-c7|EMO-R8]].
  
-The **I2C port** supports connection of extension modulessuch as the EMO-R8 relay extension.+** 1-Wire sběrnice** se používá k pasivnímu čtení dat z odpovídajících 1-Wire senzorů (senzory vlhkostiteplotní senzory atd.). Jedna sběrnice může komunikovat až z 15 senzorů najednou na krátké vzdálenosti,​ nebo s maximální celkovou délkou sběrnice až 200 metrů při menším počtu čidel. Doporučujem použití vhodného [[https://​www.unipi.technology/​cs/​senzory-c11|1-Wire rozbočovače]].
  
-The **1-Wire bus** is used for passive reading of data from corresponding 1-Wire sensors (humidity sensors, temperature sensors etc.). One bus can receive data from up to 15 sensors at once (provided a suitable 1-Wire hub is used). +**Poznámka**: Napájení ​UniPi 1.1 1.1 Lite je řešeno externím zdrojem napájení 5 VDC a 2,5 A se zdířkou ​2,1 mm pro DC jack.
- +
-**Note**: UniPi 1.1 and 1.1 Lite require an external 5V 2.5A power source with 2.1mm DC jack. +