Komunikace a adresace

Komunikaci mezi rozšiřujícím modulem a řídicím systémem zajišťuje sériová linka RS485 s protokolem ModbusRTU. Aby spolu všechna zařízení komunikovala, je třeba u všech nastavit shodné parametry komunikace. Každý modul však musí mít unikátní Modbus adresu v rámci celé sběrnice.

Extension

Modul lze nakonfigurovat pomocí modro-bílých přepínačů (HW konfigurace) umístěných vedle napájecí svorkovnice, případně u některých modulů vedle svorkovnice RS485. Další možností je zápis do Modbus registrů (SW konfigurace). Konfigurace pomocí přepínačů poskytuje dostatečnou volnost pro většinu nasazení, konfigurace přes Modbus registry poskytuje širší možnosti (větší rozsah adres a rychlostí).

HW konfiguraci je vhodně použít při prvním zapojení modulu pro následné nahrání SW konfigurace.

V Mervis IDE jsou moduly jednoduše konfigurovatelné, návod zde.

Výchozí komunikační parametry (SW konfigurace)*:

 • Počet datových bitů: 8 bitů (neměnné)
 • Modbus Adresa: 15
 • Rychlost: 19200 baud
 • Parita: Žádná

*SW konfigurace modulu je použita pouze v případě, že jsou všechny adresní přepínače v poloze 0, tedy OFF. Stavy z přepínačů jsou načteny pouze při startu modulu (připojení napájení, SW reset, Watchdog).

Tabulky modbus registrů pro Extensiony:

Na každém Unipi Extension naleznete sadu modro-bílých přepínačů.

Extension xG18:

U tohoto modulu naleznete celkem 6 konfiguračních přepínačů umístěných ve spodní levé části modulu. Nejblíže ke svorkovnicím napájení a RS485 je přepínač č.6. Osamocený přepínač vedle RS485 není konfigurační, pouze na sběrnici připíná koncový odpor.

Přepínač:

 • č.1 → Adresní bit 1 (OFF - ignorován, ON - hodnota +1)
 • č.2 → Adresní bit 2 (OFF - ignorován, ON - hodnota +2)
 • č.3 → Adresní bit 3 (OFF - ignorován, ON - hodnota +4)
 • č.4 → Adresní bit 4 (OFF - ignorován, ON - hodnota +8)
 • č.5 → Výběr rychlosti (OFF - 19200, ON - 9600)
 • č.6 → Výběr parity (OFF - sudá, ON - žádná)

Extension xS11, xS51:

U těchto modulů naleznete celkem 5 konfiguračních přepínačů umístěných vedle svorkovnice napájení, ve spodní části modulu. Nejblíže ke svorkovnici napájení je přepínač č.5.

Přepínač:

 • č.1 → Adresní bit 1 (OFF - ignorován, ON - hodnota +1)
 • č.2 → Adresní bit 2 (OFF - ignorován, ON - hodnota +2)
 • č.3 → Adresní bit 3 (OFF - ignorován, ON - hodnota +4)
 • č.4 → Výběr rychlosti (OFF - 19200, ON - 9600)
 • č.5 → Výběr parity (OFF - sudá, ON - žádná)

Extension xS10, xS30, xS40:

U těchto modulů naleznete celkem 8 přepínačů umístěných vedle RS485 v horní části modulu. Nejblíže ke svorkovnici RS485 je přepínač č.1.

Přepínač:

 • č.1 → slouží pro připojení zakončovacího odporu sběrnice (nesouvisí s konfigurací)
 • č.2 → Nevyužit
 • č.3 → Adresní bit 1 (OFF - ignorován, ON - hodnota +1)
 • č.4 → Adresní bit 2 (OFF - ignorován, ON - hodnota +2)
 • č.5 → Adresní bit 3 (OFF - ignorován, ON - hodnota +4)
 • č.6 → Adresní bit 4 (OFF - ignorován, ON - hodnota +8)
 • č.7 → Výběr rychlosti (OFF - 19200, ON - 9600)
 • č.8 → Výběr parity (OFF - sudá, ON - žádná)

Extension xS50:

U tohoto modulu jsou k dispozici pouze 3 konfigurační přepínače. Jsou umístěny mezi nápajécí svorkou a svorkou digitálních vstupů ve spodní části modulu. Nejblíže ke svorkovnici napájení je přepínač č.3.

Přepínač:

 • č.1 → Adresní bit 1 (OFF - ignorován, ON - hodnota +1)
 • č.2 → Adresní bit 2 (OFF - ignorován, ON - hodnota +2)
 • č.3 → Adresní bit 3 (OFF - ignorován, ON - hodnota +4)