Analogové vstupy

Typ měření se nastavuje v závislosti na použitém software. Záporný pól měřeného externího zařízení se připojuje na svorku AGND daného konektoru a jeho kladný pól (signál) na svorku AIx (popř. AIy.x).

Poznámka:
Z výroby je zařízení nastaveno na měření napětí, aby nedošlo k případnému poškození zařízení/čidla v případě připojení nevhodného zařízení/čidla.

Upozornění!
Před připojením měřeného zařízení je potřeba nejdříve zkontrolovat nastavení měření pomocí použitého SW a podle druhu připojeného zařízení – viz. popis měření níže.

Následující obrázky ilustrují připojení měření napěťového a proudového zdroje ke svorkám AI a AGND.

Měření napětí

Měření proudu

Připojení odporových čidel na analogové vstupy je možné realizovat dvouvodičovou, případně třívodičovou metodou. Výhodou třívodičové metody je eliminace chyby měření způsobené odporem použitého vodiče.

Dvouvodičová metoda

Třívodičová metoda

Analogové vstupy na Extensionech disponují přesným měřením proudu, napětí, nebo odporu. Typ zvoleného měření je potřeba nejprve nastavit v řídícím SW. V režimech měření napětí, či odporu lze vybrat ze dvou režimů přesnosti. Přečtená hodnota je typu real a odpovídá naměřené hodnotě na vstupu (V⎓, mA, Ω).

Tento analogový vstup podporuje následující režimy:

  • Napětí 0–10 V⎓
  • Napětí 0–2,5 V⎓
  • Proud 0–20 mA
  • Odpor třívodičově 0–1960 Ω
  • Odpor dvouvodičově 0–100 kΩ

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují Extensiony Unipi i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci Extensionu a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
režim měření měření napětí

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Vstupní svorky AI, AIS
Společný vodič AGND
Galvanické oddělení Ano
Funkce vstupu Měření napětí 0–10 V⎓,
Měření proudu 0–20 mA,
Měření odporu 0–1960 Ω nebo 0–100 kΩ
Rozlišení 24 bitů měření odporu,
16 bitů měření napětí a proudu
Doba převodu 400 ms měření odporu,
60 μs měření napětí a proudu
Typ ochrany Integrovaná přepěťová
Maximální vstupní napětí 15 V⎓
Přesnost měření ±0,2 %
Vstupní odpor při měření napětí 44 kΩ
Vstupní odpor při měření proudu 100 Ω