Unipi Extension

Rozšiřující moduly Unipi Extension

Hledáte návod na připojení rozšiřujících modulů ke kontrolérům Neuron či Axon s Mervis OS? Navštivte tento podrobný tutoriál.

Řada Unipi Extension je navržena jako jednoduchá a levná metoda rozšíření automatizačních systémů přidáním dalších vstupů/výtupů bez nutnosti nákupu nových kontrolerů Unipi. Rozšiřující moduly komunikují s PLC přes sériovou linku RS485 a přestože jsou primárně určeny pro použití s kontrolery Unipi Axon/Neuron, mohou být použity v kombinaci s libovolnými PLC podporujícími sériovou linku RS485 a protokol Modbus. Díky tomu je řada xS vynikající volbou pro případy, kdy jiní výrobci PLC buď nenabízejí své vlastní nativní rozšíření, nebo by jejich nákup byl nákladově neefektivní.

Pro připojení rozšíření k PLC Unipi jsou třeba pouze dva vodiče. Jednoduše propojte port RS485-A na rozšiřujícím modulu s portem RS485-A na kontroléru. Opakujte i pro port RS485-B.

Rozšiřující moduly jsou levným a jednoduchým řešením v případě, kdy Vám přestane dostačovat počet I/O na kontroléru. Moduly jsou řízeny logikou umístěnou na PLC, odpadá tak potřeba jejich programování. Na jednu sběrnici pak lze umístit více rozšiřujících modulů a vytvořit tak síť s vysokým počtem vstupů a výstupů řízenou jedním PLC.

Alternativně lze rozšiřující moduly použít i pro zpřístupnění vstupů a výstupů v jiné lokaci než ve které je umístěn rozvaděč s PLC (typicky např. vedlejší místnost, jiné patro apod. Rozšiřující modul můžete jednoduše umístit do rozvaděče v dané lokaci, připojit k němu ovládaná zařízení a následně jej jediným sériovým kabelem připojit k PLC. Výrazně tak snížíte potřebný počet a délku kabelů, čímž dosáhnete značné úspory nákladů.

Spolu se základními vstupně/výstupními funkcemi nabízí další jedinečné funkce. Tyto funkce jsou implementovány do interního mikrokontroléru, takže se vykonávají autonomně, bez závislosti na hlavním výpočetním modulu či spuštěné aplikaci.

Direct Switch

Tato funkce propojuje digitální vstup s digitálním výstupem nebo reléovým výstupem. Funkce je nezávislá na nadřazeném PLC a je vhodná pro časově kritické aplikace (např. Ovládání osvětlení). Tuto funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří dostupných režimů:

  • Kopírovat: výstup je sepnut aktivací vstupu
  • Invertovat: výstup je sepnut deaktivací vstupu
  • Přepnout: výstup přepíná stavy jakoukoli změnou vstupu

Výchozí konfigurace

Tato funkce umožňuje uživateli uložit výchozí konfiguraci vstupů, výstupů a komunikačních linek modulu do jeho vnitřní paměti. Je-li modul restartován, automaticky se načte výchozí konfigurace.

Master Watchdog

Funkce monitoruje komunikaci mezi modulem a řídicí jednotkou. Pokud je komunikace přerušena (např. v definovaném časovém rozmezí není detekována žádná odpověď z řadiče), modul se automaticky restartuje a načte výchozí konfiguraci.

Existují dva způsoby konfigurace:

  1. HW konfigurace - za použití DIP přepínačů
  2. SW konfigurace - přes Modbus

Pro použití nové konfigurace je nutné provést Restart.

HW konfigurace

Nejjednodušší způsob konfigurace komunikačních parametrů, poskytuje omezené možnosti.

SW konfigurace

Pouužita pouze v případě, že Modbus Adresa konfigurovaná přes DIP přepínače je nastavená na 0. Vhodné pokud možnosti, které poskytuje HW konfigurace nejsou dostačující.