Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:hw:05-sensors:1-wire [2020/06/26 11:01]
avsetula [Nástěnný senzor 1W-T-IB]
cs:hw:05-sensors:1-wire [2020/06/26 11:01] (current)
avsetula [Nástěnný senzor 1W-T-IB2]
Line 63: Line 63:
   * Interiérový 1W senzor vybavený čipem DS18B20   * Interiérový 1W senzor vybavený čipem DS18B20
   * Rozměry plastové krabičky jsou 100 × 100 × 25 mm   * Rozměry plastové krabičky jsou 100 × 100 × 25 mm
-  * Teploměry jsou vhodné k měření teplot v rozmezí od -55°C do 85°C+  * Teploměry jsou vhodné k měření teplot v rozmezí od -10°C do 85°C
   * Uzpůsobeno pro všechny 1W zařízení Unipi -> 4-vodičové zapojení   * Uzpůsobeno pro všechny 1W zařízení Unipi -> 4-vodičové zapojení
   * Jednoduché připojení k našim jednotkám ​   * Jednoduché připojení k našim jednotkám ​