Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:hw:05-sensors:iaq [2020/06/25 10:10]
avsetula
cs:hw:05-sensors:iaq [2020/07/10 06:19] (current)
jan_kozak [RLW-THC]
Line 1: Line 1:
-====== IAQ - senzory kvality ovzduší ​======+====== ​Kvalita vzduchu v interiéru (IAQ======
 Produkty IAQ řady RW/RLW jsou určeny pro **měření kvality ovzduší** v domech, školách, kancelářských budovách, továrních halách, restauracích a dalších podobných objektech. Všechna čidla jsou umístěna v praktické bílé plastové krabičce s krytím IP20 určené pro snadnou montáž na stěnu s přichycením do instalační krabičky (např. KU68). Produkty IAQ řady RW/RLW jsou určeny pro **měření kvality ovzduší** v domech, školách, kancelářských budovách, továrních halách, restauracích a dalších podobných objektech. Všechna čidla jsou umístěna v praktické bílé plastové krabičce s krytím IP20 určené pro snadnou montáž na stěnu s přichycením do instalační krabičky (např. KU68).
  
-Celkově nabízíme **čtyři varianty** zařízení s čidly pro měření teploty, vlhkosti, osvětlení,​ barometrického tlaku a koncentrace VOC (organické těkavé látky). Modely s označením THC jsou pak vybaveny i čidlem pro **měření koncentrace CO<​sub>​2</​sub>​** s barevnou LED měnící barvu od zelené po červenou (zelená = nízká koncentrace,​ červená = vysoká koncentrace). ​Zařízení ​tak nabízí **měření až šesti veličin** v jednom kompaktním provedení. Další dvě verze produktu z řady RLW jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**. Všechny varianty obsahují rozhraní **RS485** a **WiFi**.+Celkově nabízíme **čtyři varianty** zařízení s čidly pro měření teploty, vlhkosti, osvětlení,​ barometrického tlaku a koncentrace VOC (organické těkavé látky). Modely s označením ​**THC** jsou vybaveny i čidlem pro **měření koncentrace CO<​sub>​2</​sub>​** s barevnou LED měnící barvu od zelené po červenou (zelená = nízká koncentrace,​ červená = vysoká koncentrace). ​U modelu s označením **TH** je také barevná LED, zde však indikuje index kvality vzduchu. Tyto zařízení nabízí **měření až šesti veličin** v jednom kompaktním provedení. Další dvě verze produktu z řady RLW jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní **LoRaWAN**. Všechny varianty obsahují rozhraní **RS485** a **WiFi**.
  
 ==== Kompletní rozpis jednotlivých verzí: ==== ==== Kompletní rozpis jednotlivých verzí: ====
Line 16: Line 16:
  
 ==== RW-TH ==== ==== RW-TH ====
-{{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq.png?​direct&​150|}}+{{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}}
   * **nejlevnější** varianta IAQ zařízení   * **nejlevnější** varianta IAQ zařízení
   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak a koncentrace VOC   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak a koncentrace VOC
-  * **neobsahuje** CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo, indikační LED, ani LoRaWAN rozhraní+  ​* LED na tomto modelu indikuje index kvality vzduchu 
 +  ​* **neobsahuje** CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo, ani LoRaWAN rozhraní
  
  
Line 39: Line 40:
 ==== RW-THC ==== ==== RW-THC ====
 {{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}} {{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}}
-  * varianta **obsahující CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo** a LED k indikaci ​kvality ovzduší+  * varianta **obsahující CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo** a LED k indikaci ​hladiny CO<​sub>​2</​sub>​
   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO<​sub>​2</​sub>​   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO<​sub>​2</​sub>​
   * **neobsahuje** rozhraní LoRaWAN   * **neobsahuje** rozhraní LoRaWAN
Line 59: Line 60:
  
 ==== RLW-TH ==== ==== RLW-TH ====
-{{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq.png?​direct&​150|}}+{{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}}
   * varinata zařízení **s LoRaWAN**   * varinata zařízení **s LoRaWAN**
   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak a koncentrace VOC   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak a koncentrace VOC
-  * **neobsahuje** CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo, ani indikační LED+  ​* LED na tomto modelu indikuje index kvality vzduchu 
 +  ​* **neobsahuje** CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo
  
  
Line 83: Line 85:
 ==== RLW-THC ==== ==== RLW-THC ====
 {{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}} {{ :​cs:​hw:​05-sensors:​unipi-iaq-co2.png?​direct&​150|}}
-  * varinata ​zařízení **s LoRaWAN** +  * varianta ​zařízení **s LoRaWAN** 
-  * integrované **CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo** a LED k indikaci ​kvality ovzduší+  * integrované **CO<​sub>​2</​sub>​ čidlo** a LED k indikaci ​hladiny CO<​sub>​2</​sub>​
   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO<​sub>​2</​sub>​   * umožňuje měřit teplotu, relativní vlhkost, osvětlení,​ barometrický tlak, koncentraci VOC a hladinu CO<​sub>​2</​sub>​