Unipi senzory

Senzory v nabídce Unipi dělíme podle technologie, ale i podle určení pro vnitřní, či venkovní použití.

Pokud potřebujete teplotní, nebo vlhkostní senzory, je možné že hledáte senzory 1-Wire. Jejich velkou výhodou je jejich cena. Tyto senzory jsou vnitřní, venkovní, jímkové, či jinak specializované, případně i vodotěsné. Naše nabídka zahrnuje teplotní čidla která jsou primárně určena pro měření v kotelnách, ventilacích, atp. Nabízíme však i teplotní, nebo teplotně/vlhkostní senzory do vnitřních prostor a každé z nich ve dvou variantách s různým designem.

Senzory jsou blíže popsány v článku věnovaném produktům 1-Wire z našeho e-shopu. Více informací o 1-Wire sběrnici a zapojení čidel se dozvíte v tomto článku o 1-Wire.

Pokud požadujete velmi přesné teplotní údaje, lze toho dosáhnout s analogovými senzory. Ty jsou venkovní, jímkové, či jinak specializované, případně i vodotěsné. Naše nabídka zahrnuje teplotní čidla která jsou primárně určena pro měření v kotelnách, ventilacích, atp.

Tyto čidla jsou blíže popsány ve článku věnovaném analogovým senzorům z našeho e-shopu. Více informací o 1-Wire sběrnici a zapojení čidel se dozvíte v tomto článku 1-Wire.

Máte-li však zájem o komplexní řešení, doporučujeme použít naše nové nástěnné IAQ zařízení, sloužící pro celkový monitoring kvality ovzduší v instalované místnosti.

Seznam měřitelných hodnot pomocí zařízení:

  • Teplota vzduchu
  • Vzdušná vlhkost
  • Koncentrace VOC (těkavé organické látky) – index kvality vzduchu
  • Barometrický tlak
  • Okolní světlo
  • Koncentrace CO2*

Zařízení vyrábíme ve čtyřech variantách, každá z nich obsahuje čidlo teploty, vlhkoti, tlaku, světla a VOC. První varianta má pouze tyto jmenované čidla, druhá verze má navíc čidlo CO2. Další dvě verze produktu jsou stejné jako popisované první dvě varianty, s tím rozdílem, že navíc obsahují komunikační rozhraní LoRaWAN.

Každá varianta obsahuje alespoň dvě komunikační rozhraní, první z nich je RS485 a druhé rozhraní je všem dobře známé WiFi. Pro RS485 je komunikace zajišťována protokolem ModbusRTU, u WiFi je k dispozici více variant včetně ModbusTCP, MQTT, HTTP/REST a také webového rozhraní. Přes webové rozhraní je dále umožněna správa a nastavení zařízení.

Více informací naleznete v následujícím článku: IAQ - Kvalita vzduchu v interiéru