Nastavení jumperů:
Pro napájení digitálních vstupů lze použít také externího zdroje napájení, toho lze docílit správným nastavením jumperů JP2 - JP5. Použití externího zdroje zahrnuje také galvanické oddělení digitálních vstupů. Deska Unipi 1.1 musí být po dobu úpravy odpojena od napájení. Po dokončení úprav jumperů a připojení záporné svorky externího zdroje (viz. níže) můžete připojit napájení desky.

Nelze použít jiné kombinace než jsou popsány níže. Nedefinované nastavení může poškodit zařízení i připojené periferie.

Zde je výchozí nastavení jumperů, digitální vstupy jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Na svorce P02 je nyní 12 V⎓ interního zdroje:

Jumper JP2 je posunut směrem od Raspberry Pi, digitální vstupy jsou stále připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Na svorce P02 je nyní GND desky:

Jumpery JP2 a JP3 jsou posunuty, digitální vstupy I01 a I02 jsou připraveny pro připojení externího zdroje. Svorky I03 až I14 jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Svorka P02 slouží nyní pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02:

Jumpery JP2, JP3 a JP4 jsou posunuty, digitální vstupy I01 až I04 jsou připraveny pro připojení externího zdroje. Svorky I05 až I14 jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓. Svorka P02 slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02. Svorka P01 nyní slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I03 a I04. Svorky P01 a P02 jsou mezi sebou odděleny a tudíž i vstupy kterým náleží:

Jumpery JP2, JP3, JP4 a JP5 jsou posunuty, všechny digitální vstupy připraveny pro připojení externího zdroje. Svorka P02 slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I01 a I02. Svorka P01 nyní slouží pro připojení záporné svorky externího zdroje pro I03 až I14. Svorky P01 a P02 jsou mezi sebou odděleny a tudíž i vstupy kterým náleží: