Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:sidebar [2020/06/25 12:12]
avsetula
cs:sidebar [2020/06/25 12:12] (current)
avsetula
Line 17: Line 17:
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
 <​html><​span class="​kbBlueText">​2020-06-25</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​2020-06-25</​span></​html>​
-{{ :files:img_breakline_2.png?nolink |}}+{{ :files:img_breakline.png?nolink |}}
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Oficiální uvolnění české verze KB.Unipi</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Oficiální uvolnění české verze KB.Unipi</​span></​html>​
-{{ :files:img_breakline_2.png?nolink |}}+{{ :files:img_breakline.png?nolink |}}
 Dnešním dnem jsme pro Vás plně zpřístupnili českou verzi našich stránek Knowledge Base. Obsah české verze plně koresponduje s verzí v angličtině. Jedinou stránkou, která i nadále zůstává pouze v angličtině je úvodní stránka s novinkami. Přejeme Vám za celý tým Unipi mnoho úspěchů s našimi jednotkami a doufáme, že díky tomuto kroku bude Vaše práce s našimi jednotkami zase o poznání příjemnější. ​ Dnešním dnem jsme pro Vás plně zpřístupnili českou verzi našich stránek Knowledge Base. Obsah české verze plně koresponduje s verzí v angličtině. Jedinou stránkou, která i nadále zůstává pouze v angličtině je úvodní stránka s novinkami. Přejeme Vám za celý tým Unipi mnoho úspěchů s našimi jednotkami a doufáme, že díky tomuto kroku bude Vaše práce s našimi jednotkami zase o poznání příjemnější. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​