Analogové vstupy

V tomto tutoriálu si ukážeme, jak používat různé módy analogových vstupů.

Patron
Neuron
Axon
Extension

Co budete potřebovat?

V tomto tutoriálu budeme používat jednotku Unipi Neuron.

Analogové vstupy mohou fungovat v různých režimech, viz Analogové vstupy. Změna režimu se v Mervis IDE provádí pomocí konfigurace modulu Unipi, změny proto nelze provádět přímo v programu a program je nutné po dobu úprav zastavit.

Ve výchozím módu jsou analogové vstupy nastaveny na “Napětí”.

Změny se provádí na prototypu PLC či rozšiřujícího modulu. V levém panelu dvojitě klikněte na prototyp, čímž na Hlavním panelu zobrazíte seznam všech dostupných I/O. Do vyhledávače zadejte “AI_”, čímž vyvoláte seznam analogových vstupů.

Mód změníte výběrem odpovídající proměnné z rozbalovacího menu. Následně se přesuňte do panelu Vlastnosti a vyberte žádaný mód v kolonce “Analogový typ”.

Provedli jsme změnu konfigurace PLC modulu, kterou nelze aplikovat nahráním sestavy. Nastavení uložte dle instrukcí v tutoriálu Unipi - konfigurace modulu.

Vyčítání vstupních hodnot probíhá stejně ve všech mópdech. Po nastavení odpovídajícího módu můžete jednoduše přečíst reálnou hodnotu ze vstupní proměnné AI_X.Y, kdy X značí číslo skupiny a Y číslo vstupu v rámci skupiny. Pro přidání této proměnné do programu je nutné Nastavit Autogen. Vybraná proměnná se následně zobrazí v Prohlížeči proměnných a bude jí možné číst v Módu ladění.

V módu Napětí je hodnota AO_X.Y vyjádřena ve voltech (tj. hodnota 1,234 = 1,234 V). V módu Proud je pak hodnota vyjádřena v miliampérech (hodnota 3,145 = 3,145 mA) a u odporu v ohmech (hodnota 1012 = 1012 Ω)