Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:creating-new-project-on-unipi11-hidden [2021/05/11 12:12]
avsetula [Přepnutí do plného módu]
cs:sw:01-mervis:creating-new-project-on-unipi11-hidden [2021/09/10 13:34] (current)
avsetula
Line 22: Line 22:
   - [[https://​www.unipi.technology/​cs/​2gb-prumyslova-microsd-pametova-karta-slc-p232|Kartu microSD]] pro PLC    - [[https://​www.unipi.technology/​cs/​2gb-prumyslova-microsd-pametova-karta-slc-p232|Kartu microSD]] pro PLC 
   - Redukci z microSD na klasickou SD kartu, případně čtečku paměťových karet do USB   - Redukci z microSD na klasickou SD kartu, případně čtečku paměťových karet do USB
-  - [[https://​www.unipi.technology/​cs/​napajeci-zdroj-pro-din-listu-5v-dc-2-4a-p65?​categoryId=15|5 ​VDC / 2 A zdroj napájení]] +  - [[https://​www.unipi.technology/​cs/​napajeci-zdroj-pro-din-listu-5v-dc-2-4a-p65?​categoryId=15|5 ​V⎓ / 2 A zdroj napájení]] 
-  - Stažený ​archiv ​s [[cs:files:software:os-images:00-start#​unipi_11_mervis_os|Mervis OS pro Unipi 1.1/Lite]]+  - Stažený ​obraz s [[cs:hw:03-unipi11:download-image:01-mervis|Mervis OS pro Unipi 1.1/Lite]]
   - Počítač s nainstalovaným prostředím [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start#​aktualni_verzi_mervis_ide_naleznete_zde|Mervis IDE]]    - Počítač s nainstalovaným prostředím [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start#​aktualni_verzi_mervis_ide_naleznete_zde|Mervis IDE]] 
  
Line 31: Line 31:
   - [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Seznámit se s Mervis IDE]]   - [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Seznámit se s Mervis IDE]]
   - [[cs:​sw:​01-mervis:​connecting-to-unipi-hidden|Propojit PLC s počítačem]]   - [[cs:​sw:​01-mervis:​connecting-to-unipi-hidden|Propojit PLC s počítačem]]
-  - [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-neuron-hidden#​mervis_na_unipi_neuron_11|Nahrát Mervis OS na SD kartu]]+  - [[cs:​sw:​01-mervis:​running-on-unipi11-hidden|Nahrát Mervis OS na SD kartu]]
   - Připojit napájení - počkejte alespoň minutu, než se OS v PLC spustí   - Připojit napájení - počkejte alespoň minutu, než se OS v PLC spustí
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 56: Line 56:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​04_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​04_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Zobrazí se dialog **Přiřadit PLC**. V něm můžeme vybrat způsob, kterým se Mervis IDE pokusí připojit ke kontroléru. Pokud se kontrolér nachází ve stejné místní síti, použijte **UDP Broadcast** a klikněte na **Další >​**. ​+Zobrazí se dialog **Přiřadit PLC**. V něm můžeme vybrat způsob, kterým se Mervis IDE pokusí připojit ke kontroléru. Pokud se kontrolér nachází ve stejné místní síti, použijte **UDP Broadcast** a klikněte na **Další >​**. ​
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​05_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​05_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}}
  
-Nyní se zobrazí výzva k vyplnění jména a hesla (SSCP přístup) pro připojení ke kontroléru. Výchozí údaje jsou: **admin / rw**. Nyní ponechcejte a klikněte na **Další >**.+Nyní se zobrazí výzva k vyplnění jména a hesla (SSCP přístup) pro připojení ke kontroléru. Výchozí údaje jsou: **admin / rw**. Nyní ponechcejte a klikněte na **Další >**.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​06_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​06_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}}
Line 68: Line 68:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​07_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​07_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​nolink |}}
  
-Po dokončení vyhledávání Mervis IDE zobrazí seznam všech nalezených kontrolérů. Cílový kontrolér můžete najít podle jejího názvu v poli **Platforma**. Návod jsme vytvařeli se zařízením Unipi 1.1, vy však vyberte ze seznamu váš konrétní kontrolér se kterým pracujete a následně klikněte na **Další >**.+Po dokončení vyhledávání Mervis IDE zobrazí seznam všech nalezených kontrolérů. Cílový kontrolér můžete najít podle jejího názvu v poli **Platforma**. Návod jsme vytvařeli se zařízením Unipi 1.1, vy však vyberte ze seznamu váš konrétní kontrolér se kterým pracujete a následně klikněte na **Další >**.
  
 /* FIXME */ /* FIXME */
Line 102: Line 102:
  
 ===== Připojení vstupů/​výstupů ===== ===== Připojení vstupů/​výstupů =====
-V Mervis IDE nyní máte přiřazeno PLC Unipi 1.1/Lite. Z konstrukčního hlediska jsou kontroléry Unipi složeny z výpočetního modulu (zde RPi) a desky plošných spojů se vstupy a výstupy, která s výpočetním modulem komunikuje skrze protokol **Modbus TCP** a **I2C**.+V Mervis IDE nyní máte přiřazeno PLC Unipi 1.1/Lite. Z konstrukčního hlediska jsou kontroléry Unipi složeny z výpočetního modulu (zde RPi) a desky plošných spojů se vstupy a výstupy, která s výpočetním modulem komunikuje skrze protokol **Modbus TCP** a **I²C**.
  
-Proto je nutné v Mervis IDE nastavit **dva** komunikační kanály, aby jste mohli ovládat desku Unipi 1.1/Lite. První z nich je řízen protokolem Modbus TCP pro analogové a digitální vstupy a výstupy, druhým potřebným je kanál s protokolem ​I2C k ovládání relé výstupů.+Proto je nutné v Mervis IDE nastavit **dva** komunikační kanály, aby jste mohli ovládat desku Unipi 1.1/Lite. První z nich je řízen protokolem Modbus TCP pro analogové a digitální vstupy a výstupy, druhým potřebným je kanál s protokolem ​I²C k ovládání relé výstupů.
  
 Nyní přidejte k PLC dva **komunikační kanály**. Pro přidání kanálu klikněte pravým tlačítkem na jméno **PLC** a poté klikněte na **Přidat kanál**. Opakujte i pro druhý kanál. Nyní přidejte k PLC dva **komunikační kanály**. Pro přidání kanálu klikněte pravým tlačítkem na jméno **PLC** a poté klikněte na **Přidat kanál**. Opakujte i pro druhý kanál.
Line 114: Line 114:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​12_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​12_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Když na první kanál kliknete myší, zobrazí se v pravém sloupci vlastnosti vybraného kanálu. První položka slouží k pojmenování,​ kanály proto doporučujeme vždy popisně pojmenovat, v tomto případě např.: ​I2C+Když na první kanál kliknete myší, zobrazí se v pravém sloupci vlastnosti vybraného kanálu. První položka slouží k pojmenování,​ kanály proto doporučujeme vždy popisně pojmenovat, v tomto případě např.: ​I²C
-Klikněte na **no protocol** a vyberte ze seznamu protokol **PlatformIO**. Tím se vám objeví další možnosti, zde se pouze ujistěte, aby **linkový protokol** byl nastaven na **I2C**.+Klikněte na **no protocol** a vyberte ze seznamu protokol **PlatformIO**. Tím se vám objeví další možnosti, zde se pouze ujistěte, aby **linkový protokol** byl nastaven na **I²C**.
  
 První kanál pro relé výstupy již máte nastaven. První kanál pro relé výstupy již máte nastaven.
Line 130: Line 130:
  
  
-==== I2C ==== +==== I²C ==== 
-V **levém panelu** klikněte pravým tlačítkem na kanál ​I2C. V kontextovém menu pak vyberte **Přidat zařízení z knihovny**.+V **levém panelu** klikněte pravým tlačítkem na kanál ​I²C. V kontextovém menu pak vyberte **Přidat zařízení z knihovny**.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​15_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​15_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-V dialogovém okně **Přidat zařízení z knihovny** naleznete seznam různých zařízení. V tomto dialogu rozbalte složku **Unipi (v1.1)** a pokračujte podsložkou **I2C**, zde označte vhodnou definici zařízení podle toho, zda máte Unipi 1.1 (**Unipi1_Relays** a **Analog-Inputs**) , nebo Unipi 1.1 Lite (**Unipi1Lite_Relay**). Pokud ji máte označenu, klikněte na ikonu šipky {{:​files:​dialog_arrow_right.png?​nolink|}},​ čímž přidáte do seznamu zvolených zařízení definici ​připojení k relé. Poté již stačí pouze potvrdit kliknutím na OK.+V dialogovém okně **Přidat zařízení z knihovny** naleznete seznam různých zařízení. V tomto dialogu rozbalte složku **Unipi (v1.1)** a pokračujte podsložkou **I²C**, zde označte vhodnou definici zařízení podle toho, zda máte Unipi 1.1 (**Unipi1_Relays** a **Analog-Inputs**) , nebo Unipi 1.1 Lite (**Unipi1Lite_Relay**). Pokud ji máte označenu, klikněte na ikonu šipky {{:​files:​dialog_arrow_right.png?​nolink|}},​ čímž přidáte do seznamu zvolených zařízení ​jeho definici. Poté již stačí pouze potvrdit kliknutím na OK.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​16_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​16_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 151: Line 151:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​18_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​18_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Nová zařízení se objeví pod příslušným kanálem ​I2C / ModbusTCP.+Nová zařízení se objeví pod příslušným kanálem ​I²C / ModbusTCP.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​19_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​19_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 165: Line 165:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​20_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​20_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Nyní budete upozorněni,​ že se jednou ​o nevratnou akci, zvolte **OK** pro pokračování.+Nyní budete upozorněni,​ že se jedná ​o nevratnou akci, zvolte **OK** pro pokračování.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​21_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​21_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Výsledkem této operace je povolení dalších funkcí, na první pohled viditelná změna nastala v levém panelu, kde se na konci seznamu objevila položka **Historie**,​ případně ve **Spustitelných projektech** naleznete zviditelněnou složku **Globals** a v ní soubor **generated.Mixed.st**. Tento soubor obsahuje definici proměnných,​ v tomto případě již obsahuje proměnné generované ve Zjednodušeném módu. Tento soubor nemažte, nepřesunujte,​ ani jiným způsobem neupravujte,​ je generován i upravován automaticky. Autogen slouží pro automatické vytvoření proměnných z datových bodů, lze jej ale aplikovat i na celé zařízení obsahující více datových bodů, skupin, atd. +Výsledkem této operace je povolení dalších funkcí, na první pohled viditelná změna nastala v levém panelu, kde se na konci seznamu objevila položka **Historie**,​ případně ve **Spustitelných projektech** naleznete zviditelněný soubor **generated.Mixed.st**. Tento soubor obsahuje definici proměnných,​ v tomto případě již obsahuje proměnné generované ve Zjednodušeném módu. Tento soubor nemažte, nepřesunujte,​ ani jiným způsobem neupravujte,​ je generován i upravován automaticky. Autogen slouží pro automatické vytvoření proměnných z datových bodů, lze jej ale aplikovat i na celé zařízení obsahující více datových bodů, skupin, atd. 
  
 +<WRAP center round info 90%>
 Více o Autogenu se dočtete [[autogen-hidden|v tomto článku]]. Více o Autogenu se dočtete [[autogen-hidden|v tomto článku]].
 +</​WRAP>​
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​22_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​22_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 194: Line 196:
  
 ==== Nahrání sestavy ==== ==== Nahrání sestavy ====
-Nahrání sestavy znamená kompilaci a následné nahrání vytvořeného binárního souboru do kontroléru a spuštění v **Plném běhu**. Pro nahrání sestavy klikněte na **Nahrát sestavu** na **horní liště**.+**Nahrání sestavy znamená:** kompilaci a následné nahrání vytvořeného binárního souboru do kontroléru a spuštění v **Plném běhu**. Pro nahrání sestavy klikněte na **Nahrát sestavu** na **horní liště**.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​26_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​26_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 208: Line 210:
  
 ===== Spínaní relé ===== ===== Spínaní relé =====
-Nyní je projekt nastaven, přejdeme ​proto k vytváření vašeho prvního programu, který bude mít za úkol střídavě přepínat výstup **Relay1**. “Přepínat” znamená, že bude třeba výstup ​Relay1 ​nastavit tak, aby se na něm opakovaně měnila hodnota ''​True''​ a ''​False''​. Základní spustitelný projekt byl automaticky vygenerovnán ještě ve Zjednodušeném módu, díky tomu máme k dispozici ​programu ​**main**, do něj budeme vytvářet logiku. V **levém panelu** dvojitě klikněte na **main.Program.fbd**.+Nyní je projekt nastaven, přejděte ​proto k vytváření vašeho prvního programu, který bude mít za úkol střídavě přepínat výstup **Relay1**. “Přepínat ​výstup” znamená, že je třeba výstup nastavit tak, aby se na něm opakovaně měnila hodnota ''​True''​ a ''​False''​. Základní spustitelný projekt byl automaticky vygenerovnán ještě ve Zjednodušeném módu, díky tomu máte k dispozici ​program ​**main**, do něj budeme vytvářet logiku. V **levém panelu** dvojitě klikněte na **main.Program.fbd**.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​29_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​29_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 236: Line 238:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​34_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​34_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Nyní vyhledejte generátor pulzů. Zadejte do vyhledávače **pulse generator**. Vyhledávač prohledává funkční bloky v reálném čase, při psaní proto můžete vidět, jak se výsledky hledání postupně upřesňují. Po dopsání pak uvidíte pouze jeden výsledek - blok **Pulse Generator (BD2)**. Klikněte a přetáhněte ​jej do **logické sekce** a poté tlačítko myši pusťte.+Nyní vyhledejte generátor pulzů. Zadejte do vyhledávače **pulse generator**. Vyhledávač prohledává funkční bloky v reálném čase, při psaní proto můžete vidět, jak se výsledky hledání postupně upřesňují. Po dopsání pak uvidíte pouze jeden výsledek - blok **Pulse Generator (BD2)**. Klikněte a tahem myši jej přetáhněte do **logické sekce** a poté tlačítko myši pusťte.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​35_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​35_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
Line 246: Line 248:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​36_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​36_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Nyní je třeba propojit výstup generátoru pulzů k výstupu Relay1. Klikněte pravým tlačítkem myši na **sekci výstupů**. V kontextovém menu pak přesuňte kurzor nad **Globální proměnné** a z podřazeného menu vyberte **Vložit existující proměnnou**.+Nyní je třeba propojit výstup generátoru pulzů k výstupu ​**Relay1**. Klikněte pravým tlačítkem myši na **sekci výstupů**. V kontextovém menu pak přesuňte kurzor nad **Globální proměnné** a z podřazeného menu vyberte **Vložit existující proměnnou**.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​37_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​37_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-V dialogovém okně Vložit existující proměnnou uvidíte seznam všech dostupných proměnných,​ vstupů a výstupů ​Vašeho ​kontroléru.  +V dialogovém okně **Vložit existující proměnnou** uvidíte seznam všech dostupných proměnných,​ vstupů a výstupů kontroléru.  
-Pokud by byl seznam téměř prázdný, nemáte Autogenem definované proměnné dostupné pro vaše PLC. V takovém případě klikněte na zařízení u I2C a ModbusTCP kanálu pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte **Nastavit autogen**.+Pokud by byl seznam téměř prázdný, nemáte Autogenem definované proměnné dostupné pro vaše PLC. V takovém případě klikněte na zařízení u I²C a ModbusTCP kanálu pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte **Nastavit autogen**.
  
 Pokud jste však postupovali přesně podle návodu, máte v programu všechny proměnné vygenerované automaticky ještě ve Zjednodušeném módu. Pokud jste však postupovali přesně podle návodu, máte v programu všechny proměnné vygenerované automaticky ještě ve Zjednodušeném módu.
Line 274: Line 276:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​40_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​40_creating-new-project-on-unipi11_en.png?​direct |}}
  
-Nyní se můžete ​pokusit ​**zkompilovat**. Viz. sekce [[#​kompilace_sestavy|Kompilace sestavy]]. Pokud se vše podařilo, ve **stavovém řádku** se zobrazí zpráva **Kompilace se podařila**. Hlášení se značkou **Varování** v tabulce **Výsledky** na spodním panelu můžete ignorovat.+Nyní se můžete ​projekt ​**zkompilovat**. Viz. sekce [[#​kompilace_sestavy|Kompilace sestavy]]. Pokud se vše podařilo, ve **stavovém řádku** se zobrazí zpráva **Kompilace se podařila**. Hlášení se značkou **Varování** v tabulce **Výsledky** na spodním panelu můžete ​pro tentokrát ​ignorovat.
  
 Pokud se kompilace podařila a vy jste výše uvedené instrukce správně následovali,​ můžete sestavu **nahrát** do kontroléru. Viz. sekce [[#​nahrani_sestavy|Nahrání sestavy]]. Pokud se kompilace podařila a vy jste výše uvedené instrukce správně následovali,​ můžete sestavu **nahrát** do kontroléru. Viz. sekce [[#​nahrani_sestavy|Nahrání sestavy]].
  
-Po nahrání sestavy začne relé výstup Relay1 přepínat v intervalech po 5s. +Po nahrání sestavy začne relé výstup ​**Relay1** přepínat v intervalech po 5s. 
  
 ---- ----