Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2020/06/08 13:16]
avsetula
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:36]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Údaje pro použití [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start|platformy Mervis]] jsou distribuovány formou **Žádanky o licenci**. Tato žádanka je v papírové podobě přibalena ke všem PLC Neuron ​Axon a také zasílána v elektronické podobě v emailu o vyřízení objednávky.+Údaje pro použití [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start|platformy Mervis]] jsou distribuovány formou **Žádanky o licenci**. Tato žádanka je v papírové podobě přibalena ke všem jednotkám Patron ​Neuron ​a také zasílána v elektronické podobě v emailu o vyřízení objednávky.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
 ;;# ;;#
-<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">Axon</​span></​html>​ \\+<​html><​span class="​dev-tag dev-patron">Patron</​span></​html>​ \\
 <​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\ <​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\
-<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​+<​html><​span class="​dev-tag dev-gate">​Gate</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​
 ;;# ;;#
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP center round info 85%> +<WRAP center round info 95%> 
-V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci ​PLC v Mervis IDE případně MAC adresu ​PLC emailem na info@unipi.technology+V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci ​jednotky ​v Mervis IDE případně MAC adresu ​jednotky ​emailem na [[info@unipi.technology|info@unipi.technology]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 Použitím žádanky získáte následující údaje: Použitím žádanky získáte následující údaje:
-  * Mervis RunTime licence pro neomezený běh [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|programu na PLC]] +  * Mervis RunTime licence pro neomezený běh [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|programu na jednotce]] 
   * Mervis DB přihlašovací údaje pro používání online databáze [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]   * Mervis DB přihlašovací údaje pro používání online databáze [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]
-  * Mervis Proxy ID pro použití systému [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|vzdálené správy ​PLC]]+  * Mervis Proxy ID pro použití systému [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|vzdálené správy ​jednotky]]
  
 {{ :​cs:​sw:​01-mervis:​licence_novelogo.jpg?​400 |}} {{ :​cs:​sw:​01-mervis:​licence_novelogo.jpg?​400 |}}
  
 Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​ Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​
 +
 +<WRAP center round important 95%>
 +Kód žádanky lze pro získání licence **použít pouze jednou**. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku o licenci]] pro vygenerování nové licence. Kódy žádanek proto **doporučujeme používat pouze na hlavním účtu** [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].
 +</​WRAP>​
 +
  
 <​html><​figure ondblclick="​redirectImg(this)"​ class="​zoom"​ onclick="​zoom(event)"​ style="​background-image:​ url(https://​kb.unipi.technology/​_media/​cs:​sw:​01-mervis:​getting-licence-for-mervisdb-db-and-mervis-proxy-04-filling-request-id_cze.png)">​ <​html><​figure ondblclick="​redirectImg(this)"​ class="​zoom"​ onclick="​zoom(event)"​ style="​background-image:​ url(https://​kb.unipi.technology/​_media/​cs:​sw:​01-mervis:​getting-licence-for-mervisdb-db-and-mervis-proxy-04-filling-request-id_cze.png)">​