Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/04/29 11:45]
avsetula
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:35]
avsetula
Line 2: Line 2:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column 81%> <WRAP half column 81%>
-Údaje pro použití [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start|platformy Mervis]] jsou distribuovány formou **Žádanky o licenci**. Tato žádanka je v papírové podobě přibalena ke všem PLC Neuron ​Axon a také zasílána v elektronické podobě v emailu o vyřízení objednávky.+Údaje pro použití [[cs:​files:​software:​mervis:​00-start|platformy Mervis]] jsou distribuovány formou **Žádanky o licenci**. Tato žádanka je v papírové podobě přibalena ke všem jednotkám Patron ​Neuron ​a také zasílána v elektronické podobě v emailu o vyřízení objednávky.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
Line 15: Line 15:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP center round info 85%> +<WRAP center round info 95%> 
-V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci ​PLC v Mervis IDE případně MAC adresu ​PLC emailem na info@unipi.technology+V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci ​jednotky ​v Mervis IDE případně MAC adresu ​jednotky ​emailem na [[info@unipi.technology|info@unipi.technology]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 Použitím žádanky získáte následující údaje: Použitím žádanky získáte následující údaje:
-  * Mervis RunTime licence pro neomezený běh [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|programu na PLC]] +  * Mervis RunTime licence pro neomezený běh [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|programu na jednotce]] 
   * Mervis DB přihlašovací údaje pro používání online databáze [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]   * Mervis DB přihlašovací údaje pro používání online databáze [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]
-  * Mervis Proxy ID pro použití systému [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|vzdálené správy ​PLC]]+  * Mervis Proxy ID pro použití systému [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|vzdálené správy ​jednotky]]
  
 {{ :​cs:​sw:​01-mervis:​licence_novelogo.jpg?​400 |}} {{ :​cs:​sw:​01-mervis:​licence_novelogo.jpg?​400 |}}
  
 Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​ Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​
 +
 +<WRAP center round important 95%>
 +Kód žádanky lze pro získání licence použít pouze jednou. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku o licenci]] pro vygenerování nové licence. **Kódy žádanek** proto **doporučujeme používat pouze na hlavním účtu** [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].
 +</​WRAP>​
 +
  
 <​html><​figure ondblclick="​redirectImg(this)"​ class="​zoom"​ onclick="​zoom(event)"​ style="​background-image:​ url(https://​kb.unipi.technology/​_media/​cs:​sw:​01-mervis:​getting-licence-for-mervisdb-db-and-mervis-proxy-04-filling-request-id_cze.png)">​ <​html><​figure ondblclick="​redirectImg(this)"​ class="​zoom"​ onclick="​zoom(event)"​ style="​background-image:​ url(https://​kb.unipi.technology/​_media/​cs:​sw:​01-mervis:​getting-licence-for-mervisdb-db-and-mervis-proxy-04-filling-request-id_cze.png)">​