This is an old revision of the document!


Získání licence pro Mervis DB, Mervis Proxy a Mervis RT

Údaje pro použití platformy Mervis jsou distribuovány formou Žádanky o licenci. Tato žádanka je v papírové podobě přibalena ke všem PLC Neuron a Axon a také zasílána v elektronické podobě v emailu o vyřízení objednávky.

V případě ztráty Žádanky o licenci zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky, fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci PLC v Mervis IDE případně MAC adresu PLC emailem na info@unipi.technology

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Použitím žádanky získáte následující údaje:

Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://unipi.technology/cs/getmervis, kde zadejte unikátní Kód žádnaky o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem Odeslat žádost.

Nová licence se okamžitě zobrazí v seznamu.

Kolonky Uživatel a Heslo jsou určené pro službu Mervis DB, kolonka Proxy ID pro službu Mervis Proxy a kolonka Licence je licence pro Mervis RunTime.