Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:29]
avsetula
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:36] (current)
avsetula
Line 15: Line 15:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP center round info 90%>+<WRAP center round info 95%>
 V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci jednotky v Mervis IDE případně MAC adresu jednotky emailem na [[info@unipi.technology|info@unipi.technology]] V případě ztráty **Žádanky o licenci** zašlete žádost o dohledání kódu žádanky s číslem objednávky,​ fotografií výrobního štítku nebo model a sériové číslo, snímkem obrazovky zachycující detekci jednotky v Mervis IDE případně MAC adresu jednotky emailem na [[info@unipi.technology|info@unipi.technology]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 28: Line 28:
 Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​ Pro získání zmíněných údajů je navštivte stránky https://​unipi.technology/​cs/​getmervis,​ kde zadejte unikátní **Kód žádnaky** o licenci (je nutné se přihlásit) a potvrďte tlačítkem **Odeslat žádost**. ​
  
-<WRAP center round important ​90%> +<WRAP center round important ​95%> 
-Kód žádanky lze pro získání licence použít pouze jednou. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku]] pro vygenerování nové licence. Kódy žádanek proto doporučujeme používat pouze na hlavním účtu [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].+Kód žádanky lze pro získání licence ​**použít pouze jednou**. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku ​o licenci]] pro vygenerování nové licence. Kódy žádanek proto **doporučujeme používat pouze na hlavním účtu** [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​