Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:30]
avsetula
cs:sw:01-mervis:getting-mervis-licence-hidden [2021/10/29 11:36] (current)
avsetula
Line 29: Line 29:
  
 <WRAP center round important 95%> <WRAP center round important 95%>
-Kód žádanky lze pro získání licence použít pouze jednou. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku]] pro vygenerování nové licence. Kódy žádanek proto doporučujeme používat pouze na hlavním účtu [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].+Kód žádanky lze pro získání licence ​**použít pouze jednou**. Pokud kód žádanky použijete u účtu, ke kterému následně ztratíte přístup, není možné licenci obnovit a je nutné [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit novou žádanku ​o licenci]] pro vygenerování nové licence. Kódy žádanek proto **doporučujeme používat pouze na hlavním účtu** [[https://​www.unipi.technology/​cs/​getmervis|v portálu Unipi]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​