Nyní si popíšeme jednotlivé součásti prostředí Mervis IDE. K těmto částem se budeme v ostatních tutoriálech odkazovat velmi často.

Na vrchním okraji okna je umístěn seznam ikon nazývaný Horní lišta. Ikony na liště se mění podle toho, v jaké části IDE se právě nacházíte.

Ve středu obrazovky je umístěna hlavní pracovní plocha nazvaná Hlavní okno. To obsahuje velké množství podoken, které se budou zobrazovat jako záložky na vrchním okraji hlavního okna. Díky tomu můžete jakékoliv z podoken kdykoliv zavřít a skrze záložku se k němu zase rychle vrátit. Nyní ale uvidíte pouze Prohlížeč proměnných.

Na levém okraji naleznete levý panel. Stejně jako hlavní okno, i levý panel obsahuje seznam záložek - oproti hlavnímu oknu jsou ale umístěny na dolním okraji. Tyto záložky nelze odstranit a jejich názvy jsou: Sestava, FUPLA bloky, HMI objekty, Seznam objektů a Debug - PrioQueue. Nejčastěji budete využívat záložku Sestava, kterou můžete vidět zde:

Na pravé straně se nachází panel Vlastnosti. Ten bude vždy zobrazovat vlastnosti vybraného objektu, ať už půjde o jednotku, kanál, zařízení Modbus, vstup/výstup či cokoliv jiného. Nyní není vybráno nic, panel je proto prázdný.

Další důležitá část Mervis IDE se nachází pod hlavním oknem; pro účely tutoriálu jí budeme říkat dolní panel. Ten, stejně jako levý panel, zahrnuje velké množství pevných záložek umístěných na dolním okraji. Za zmínku stojí záložky Results a Output sloužící například pro kontrolu kompilace, Chart pro grafování hodnot proměnných a také záložka Port monitor pro výpis komunikace daného kanálu.

Poslední, ale velmi důležitou částí je stavový řádek. Mnoho akcí v Mervis IDE po svém dokončení nezobrazuje žádné okno s výsledky, výstup jejich aktivity je pak zobrazován právě ve stavovém řádku. V tomto okamžiku řádek zobrazuje zprávu Uložení se podařilo, která odkazuje k úspěšnému uložení projektu.