This is an old revision of the document!


Ukládání dat do Mervis DB

V tomto návodu se naučíte používat záznam historie pro dlouhodové (cloudové) ukládání dat z kontrolérů Unipi používajících Mervis OS.

Co budete potřebovat:

Nejprve je nutné nastavit úložiště.

Chcete-li využít zálohování proměnných na našich serverech se službou Mervis DB, musíte nejprve nastavit její parametry komunikace. V levém panelu vyberte PLC.

Přibližně uprostřed všech vlastností se nachází sekce Parametry Mervis DB. Zde změňte hodnoty dle následujícího seznamu:

  • Povoleno: nastavte na true pro povolení ukládání do databáze
  • URL: URL služby Mervis DB. Pro kontroléry Unipi s Mervis OS v2.3.0 a novějším používejte odkaz https://db.unipi.technology/plc/save, pro ostatní http://db.unipi.technology/plc/save
  • Interval komunikace [min]: časový interval, ve kterém bude PLC odesílat data.
  • Validace certifikátu: standartně nastavte FALSE, více v článku Validace certifikátu
  • Uživatelské jméno: uživatelské jméno, které získáte v kartě Vašeho uživatelského účtu na stránkách unipi.technology
  • Heslo: heslo k Mervis DB, které rovněž získáte v menu uživatelského účtu unipi.technology

Pozorní uživatelé si jistě všimnuli, že jsme nyní nastavili již druhý rozdílný časový parametr, konkrétně Interval komunikace.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Interval komunikace pak definuje, jak často bude PLC tato data odesílat do Mervis DB. Nastavíte ve Vlastnostech PLC.
  • Interval ukládání udává, jak často bude PLC vzorkovat hodnoty proměnných. Nastavíte v Záznamu historie.

Jelikož jsme výše uvedenými kroky změnili konfiguraci PLC, musíme ji nyní nahrát do PLC. V levém panelu klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a vyberte Operace s PLCNastavení PLCNahrát konfiguraci do zařízení. Pokud si nejste jisti, postupujte dle návodu: Zapsání změn konfigurace runtime (RT).

Mervis IDE se vás dotáže na způsob připojení k PLC. Pokud jste ve stejné síti, můžete vybrat UDP Broadcast. Pokud ne, a jste přípojení např. přes proxy, vyberte Použít parametry pro nahrání a potvrďte kliknutím na OK.

Nahrajte sestavu, přepněte na mód ladění a na hlavním panelu otevřete záložku Stav systému. V sekci MervisDB (u starších IDE RcWareDB) si můžete zkontrolovat, jestli spolu PLC a Mervis DB komunikují. Pokud jste Interval komunikace [min] nastavili na 1 minutu, hodnota Uložené záznamy se bude každou minutu zvyšovat.

Nyní se přesuňme k Mervis DB Viewer - webovému nástroji pro analýzu dat ukládaných kontroléry. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu https://db.unipi.technology/viewer. Uvítá Vás přihlašovací obrazovka, kde zadejte přihlašovací údaje použité v nastavení PLC. Po jejich vyplnění klikněte na Set a poté na Close.

Otevře se webové rozhraní Mervis DB. V levém panelu by mělo být viditelné PLC s názvem, který jste zadali do Identifikace runtimu pro historii. Klikněte na něj, čímž zobrazíte seznam proměnných nastavených v Záznamu historie. Všechny je označte - zahájíte tím vzorkování jejich hodnot.

Vizuálně se můžeme přesvědšit, že náš jednoduchý projekt regulace teploty funguje. Pomocí kurzoru můžete zobrazit hodnoty vzorkovaných dat, nastavovat různé druhy grafů a mnoho dalších možností.