Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:storing-data-to-mervis-db-hidden [2020/06/18 07:26]
avsetula [Nastavení ve vlastnostech PLC]
cs:sw:01-mervis:storing-data-to-mervis-db-hidden [2021/08/05 14:56] (current)
avsetula [Ukládání dat do Mervis DB]
Line 6: Line 6:
 <WRAP half column 15%> <WRAP half column 15%>
 ;;# ;;#
-<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">Axon</​span></​html>​ \\+<​html><​span class="​dev-tag dev-patron">Patron</​span></​html>​ \\
 <​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\ <​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\
-<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​+<​html><​span class="​dev-tag dev-gate">​Gate</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​
 ;;# ;;#
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 16: Line 18:
 <​html><​span class="​kbBlue-H4alt">​Co budete potřebovat:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlue-H4alt">​Co budete potřebovat:</​span></​html>​
   * kontrolér Unipi s nahraným Mervis OS.   * kontrolér Unipi s nahraným Mervis OS.
-  * 24V napájecí zdroj+  * 24 V⎓ napájecí zdroj
   * projekt v Mervis IDE vytvořený podle: [[storing-data-to-history-log-hidden|Ukládání dat do záznamu historie]]   * projekt v Mervis IDE vytvořený podle: [[storing-data-to-history-log-hidden|Ukládání dat do záznamu historie]]
   * uživatelské údaje k [[03-mervis-db|Mervis DB]] (viz [[cs:​sw:​01-mervis:​getting-mervis-licence-hidden|tento tutoriál]] k získání licence)   * uživatelské údaje k [[03-mervis-db|Mervis DB]] (viz [[cs:​sw:​01-mervis:​getting-mervis-licence-hidden|tento tutoriál]] k získání licence)
Line 24: Line 26:
 Nejprve je nutné [[storing-data-to-history-log-hidden#​nastaveni_uloziste|nastavit úložiště]]. Nejprve je nutné [[storing-data-to-history-log-hidden#​nastaveni_uloziste|nastavit úložiště]].
  
-Chcete-li ​využít zálohování proměnných ​na našich serverech se službou Mervis DB, musíte nejprve ​nastavit její parametry komunikace. V **levém panelu** vyberte PLC. +Chcete-li ​ukládat svá data z PLC pro pozdější analýzu získaných dat, nebo pro úpravy programu, lze tyto data ukládat ​na našich serverech se službou Mervis DB. Následující návod vás provede nastavením. 
 + 
 +Ze všeho nejdříve je nutné ​nastavit její parametry komunikace. V **levém panelu** vyberte PLC. 
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-02.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-02.png?​direct |}}
Line 50: Line 54:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-03-upload-configuration.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-03-upload-configuration.png?​direct |}}
  
-Mervis IDE se vás dotáže na způsob připojení k PLC. Pokud jste ve stejné síti, můžete vybrat **UDP Broadcast**. Pokud ne, a jste přípojení např. přes proxy, vyberte **Použít parametry pro nahrání** a potvrďte kliknutím na **OK**. ​+Mervis IDE se vás dotáže na způsob připojení k PLC. Pokud jste ve stejné síti, můžete vybrat **UDP Broadcast**. Pokud ne, a jste přípojení např. přes Mervis Proxy, vyberte **Použít parametry pro nahrání** a potvrďte kliknutím na **OK**. ​
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-04-probing-method.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-04-probing-method.png?​direct |}}
Line 58: Line 62:
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-12-system-status.png?​direct |}}  {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-12-system-status.png?​direct |}} 
  
-Nyní se přesuňme k Mervis DB Viewer - webovému nástroji pro analýzu dat ukládaných kontroléry. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu [[https://​db.unipi.technology/​viewer|]]. Uvítá Vás přihlašovací obrazovka, kde zadejte přihlašovací údaje použité v nastavení PLC. Po jejich vyplnění klikněte na **Set** a poté na **Close**. Pokud jste vše nastavili a i přesto se v Mervis DB nic nezobrazuje, ​zavřete okno s Mervis DB Viewervyčkejte ​10 minut (doba se může ​lišit ​v závislosti na nastaveném ​intervalu ​komunkace) ​akci ihlášení opakujte. Pokud ani v tomto případě nemáte v Mervis DB žádná data, překontrolujte nastavení adresy, jména a hesla pro ukládání do DB a ujistěte se, že jste správně [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden|nahráli konfiguraci do PLC]].+Nyní se přesuňme k Mervis DB Viewer - webovému nástroji pro analýzu dat ukládaných kontroléry. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu [[https://​db.unipi.technology/​viewer|]]. Uvítá Vás přihlašovací obrazovka, kde zadejte přihlašovací údaje použité v nastavení PLC. Po jejich vyplnění klikněte na **Set** a poté na **Close**. ​ 
 + 
 +<WRAP center round box> 
 + 
 +Pokud jste vše nastavili a i přesto se v Mervis DB nic nezobrazuje, ​je to nejspíš způsobeno tím, že v Mervis DB zatím není žádný záznam. Zavřete okno s Mervis DB Viewer ​vyčkejte ​než se nahraje první záznam. To může ​trvat různě dlouhou dobu v závislosti na intervalu ​komunikace PLC DB, či na intervalu ukládání do záznamu historie. Interval ukládání může být synchronní,​ kdy máte esně stanovený čas ukládání,​ ale i asynchronní,​ kdy záleží na vašem programu za jak dlouho se údaj uloží do záznamu. Pokud ani v tomto případě nemáte v Mervis DB žádná data, překontrolujte nastavení adresy, jména a hesla pro ukládání do DB a ujistěte se, že jste správně [[cs:​sw:​01-mervis:​updating-a-runtime-configuration-hidden|nahráli konfiguraci do PLC]]. 
 +</​WRAP>​ 
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-10-mervis-db-viewer-login.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-10-mervis-db-viewer-login.png?​direct |}}
  
-Otevře se webové rozhraní Mervis DB. V **levém panelu** by mělo být viditelné PLC s názvem, který jste zadali do **Identifikace runtimu pro historii**. Klikněte na něj, čímž zobrazíte seznam proměnných nastavených v Záznamu historie. ​Všechny je označte - zahájíte tím vzorkování ​jejich hodnot. ​+Otevře se webové rozhraní Mervis DB. V **levém panelu** by mělo být viditelné PLC s názvem, který jste zadali do **Identifikace runtimu pro historii**. Klikněte na něj, čímž zobrazíte seznam proměnných nastavených v Záznamu historie. ​Označte (zaškrtněte) vybrané proměnné, čímž spustíte vykreslovaní ​jejich hodnot ​do grafu.
  
 {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-11-mervis-db-viewer-workspace.png?​direct |}} {{ :​en:​sw:​01-mervis:​storing-data-to-mervis-db-11-mervis-db-viewer-workspace.png?​direct |}}
  
-Vizuálně se můžeme přesvědšit,​ že náš jednoduchý projekt regulace teploty funguje. ​Pomocí kurzoru můžete zobrazit hodnoty vzorkovaných dat, nastavovat různé druhy grafů a mnoho dalších možností. ​ +Pomocí kurzoru můžete zobrazit hodnoty vzorkovaných dat, nastavovat různé druhy grafů a mnoho dalších možností.