Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2020/05/13 06:50]
avsetula
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2020/10/01 09:17]
avsetula
Line 1: Line 1:
 ====== Konfigurace WiFi ====== ====== Konfigurace WiFi ======
-Všechny PLC UniPi jsou vybaveny síťovým rozhraním WiFi. V tomto tutoriálu se budeme zabývat konfigurací WiFi klienta v Mervisu.+<WRAP group> 
 +<WRAP half column 81%> 
 +Všechny PLC Unipi jsou vybaveny síťovým rozhraním WiFi. V tomto tutoriálu se budeme zabývat konfigurací WiFi klienta v Mervisu ​(minv2.2.0). 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column 15%> 
 +;;# 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron*</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1*</​span></​html>​ 
 +;;# 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Mějte na paměti, že PLC UniPi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.+Mějte na paměti, že PLC Unipi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​
-   * Podporuje pouze režim "​klient"​+   * Podporuje pouze režim "**klient**" ​-> nelze vytvořit vlastní bezdrátovou síť
    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP
    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)