Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2020/05/13 06:50]
avsetula
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2021/08/05 14:36]
avsetula
Line 1: Line 1:
 ====== Konfigurace WiFi ====== ====== Konfigurace WiFi ======
-Všechny PLC UniPi jsou vybaveny síťovým rozhraním WiFi. V tomto tutoriálu se budeme zabývat konfigurací WiFi klienta v Mervisu.+<WRAP group> 
 +<WRAP half column 81%> 
 +Všechny PLC Unipi jsou vybaveny síťovým rozhraním WiFi. V tomto tutoriálu se budeme zabývat konfigurací WiFi klienta v Mervisu ​(minv2.2.0). 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column 15%> 
 +;;# 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron*</​span></​html>​ \\ 
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1*</​span></​html>​ 
 +;;# 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
-<WRAP center round important ​60%> +<WRAP center round important ​90%> 
-Mějte na paměti, že PLC UniPi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.+Mějte na paměti, že PLC Unipi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​
-   * Podporuje pouze režim "​klient"​+   * Podporuje pouze režim "**klient**" ​-> nelze vytvořit vlastní bezdrátovou síť
    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP
    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)