This is an old revision of the document!


Konfigurace WiFi

Dostupné od verze v2.2.0

Všechny PLC UniPi jsou vybaveny síťovým rozhraním WiFi. V tomto tutoriálu se budeme zabývat konfigurací WiFi klienta v Mervisu.

Mějte na paměti, že PLC UniPi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.

Možná nastavení WiFi zahrnují:

 • Podporuje pouze režim “klient”
 • rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP
 • WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem, nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)
 • PLC nemůže být konfigurováno jako wifi router

Nejpoužívanějším typem připojení je připojení k přístupovému bodu (bezdrátový směrovač) se šifrováním WPA2 a router poskytne nastavení sítě prostřednictvím serveru DHCP. Pojďme na to:

Ve svém projektu klikněte levým tlačítkem na PLC v levém panelu, přejděte na panel Vlastnosti, zde vyhledejte sekci nazvanou „Pokročilá konfigurace sítě“ a kliknutím na znaménko plus rozbalíte nabídku:

Vyhledejte podokno s názvem „Bezdrátová karta“:

Možnosti jsou:

 • Název: interní název rozhraní, nelze jej změnit a nikde jinde jej neuvidíte
 • Povoleno: změňte na „True“ (zaškrtněte) a aktivujte rozhraní WiFi
 • Konfigurace IP: zdroj nastavení sítě. Pokud vám správce sítě vydal statickou IP, nechte ji na „statické“, jinak změňte na „Dhcp“
 • IP adresa: statická IP adresa rozhraní, která se použije společně s IP Configuration = Static
 • Maska sítě: maska rozsahu IP, která se použije společně s IP Configuration = Static
 • Wi-Fi ESSID: název přístupového bodu WiFi
 • Wi-Fi bezpečnost:
  • Otevřít: není potřeba žádné heslo
  • WEP, WPA: starší, nezabezpečené šifrování, které vyžaduje heslo
  • WPA2: bezpečné, nejčastěji používané šifrování
 • Heslo: heslo k přístupovému bodu WiFi, pro použití s WI-FI Bezpečností nastavenou na WEP, WPA nebo WPA2

Změňte nastavení podle vaší situace.

Tyto volby patří do konfigurace MervisRT, která se nenahrává společně při Nahrát sestavu, ale za pomoci Nahrát konfiguraci do zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na PLC v levém panelu a poté na Operace s PLC Nastavení PLCNahrát konfiguraci do zařízení.