Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2020/10/01 09:14]
avsetula
cs:sw:01-mervis:wifi-configuration-hidden [2021/08/05 14:36] (current)
avsetula
Line 13: Line 13:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP center round important ​60%>+<WRAP center round important ​90%>
 Mějte na paměti, že PLC Unipi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti. Mějte na paměti, že PLC Unipi mají interní WiFi anténu uvnitř kovového krytu PLC bez možnosti připojení externí antény. Příjem signálu bohužel není ideální a je třeba brát v úvahu jeho omezení při jeho použití jako připojení k hlavní síti.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Možná nastavení WiFi zahrnují:</​span></​html>​
-   * Podporuje pouze režim "​**klient**"​+   * Podporuje pouze režim "​**klient**" ​-> nelze vytvořit vlastní bezdrátovou síť
    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP    * rozhraní může mít statickou IP adresu nebo získat IP ze serveru DHCP
    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)    * WiFi lze připojit k přístupovým bodům s otevřeným přístupem,​ nebo WEP, WPA, či WPA2 s předem sdíleným klíčem (heslo)