Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:sw:01-mervis [2020/05/21 12:02]
avsetula [Mervis]
cs:sw:01-mervis [2022/05/11 11:10]
avsetula [Mervis]
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~  +~~NOTOC~~ 
-======%hide Mervis ======  +====== Mervis ======  
- +   ​
 {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}
 \\ \\
Line 11: Line 11:
   * Nastavovat dlouhodobé ukládání dat do cloudové či místní databáze   * Nastavovat dlouhodobé ukládání dat do cloudové či místní databáze
   * Ovládat celou automatizační sestavu skrze SCADA rozhraní   * Ovládat celou automatizační sestavu skrze SCADA rozhraní
-  * Nastavit vzdálený přístup ​ke kontroléru ​přes internet skrze proxy server+  * Nastavit vzdálený přístup ​k jednotce ​přes internet skrze proxy server
  
 {{gallery>:​en:​sw:​01-mervis:?​sw_mervis*&​2000X2000&​lightbox}} {{gallery>:​en:​sw:​01-mervis:?​sw_mervis*&​2000X2000&​lightbox}}
Line 17: Line 17:
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Platforma Mervis zahrnuje:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Platforma Mervis zahrnuje:</​span></​html>​
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Mervis IDE]]: software pro konfiguraci,​ programování a ladění včetně návrhu vizualizace   * [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Mervis IDE]]: software pro konfiguraci,​ programování a ladění včetně návrhu vizualizace
-  * [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|Mervis RT]]: software běžící přímo na PLC, který provádí ovládací program vytvořený v Mervis IDE+  * [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|Mervis RT]]: software běžící přímo na jednotce, který provádí ovládací program vytvořený v Mervis IDE
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]: databáze pro dlouhodobé ukládání dat z Vaší automatizační sestavy   * [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]: databáze pro dlouhodobé ukládání dat z Vaší automatizační sestavy
-  * [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|Mervis Proxy]]: služba pro zabezpečený vzdálený servisní přístup k PLC přes internet+  * [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|Mervis Proxy]]: služba pro zabezpečený vzdálený servisní přístup k jednotce ​přes internet
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​05-mervis-scada|Mervis SCADA]]: dohledový, vizualizační nástroj pro kompletní dispečink celé technologie   * [[cs:​sw:​01-mervis:​05-mervis-scada|Mervis SCADA]]: dohledový, vizualizační nástroj pro kompletní dispečink celé technologie
 \\ \\
Line 41: Line 41:
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Mervis je podporován ​všemi kontroléry ​Unipi. U řad Neuron ​Axon je součástí balení licence Mervis RT a údaje pro použití služeb Mervis DB a Mervis Proxy. ​U jednotek ​Unipi 1.1/1.1 Lite je třeba licenci [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit ​odděleně]].+Mervis je podporován ​jednotkami ​Unipi řad Patron ​Neuron, kde je součástí balení ​licence Mervis RT a údaje pro použití služeb Mervis DB a Mervis Proxy. ​Zařízení ​Unipi 1.1/1.1 Lite, popř. Unipi Gate také podporují Mervis, ​licenci ​je ale nutné ​[[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit ​samostatně]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​