Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:01-mervis [2020/06/15 11:01]
avsetula
cs:sw:01-mervis [2023/04/24 07:33] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ +~~NOTOC~~  
-======%hide Mervis ======  +====== Mervis ======  
- +   ​
 {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​mervis_color_without_padding.png?​400&​nolink |}}
 \\ \\
Line 11: Line 11:
   * Nastavovat dlouhodobé ukládání dat do cloudové či místní databáze   * Nastavovat dlouhodobé ukládání dat do cloudové či místní databáze
   * Ovládat celou automatizační sestavu skrze SCADA rozhraní   * Ovládat celou automatizační sestavu skrze SCADA rozhraní
-  * Nastavit vzdálený přístup ​ke kontroléru ​přes internet skrze proxy server+  * Nastavit vzdálený přístup ​k jednotce ​přes internet skrze proxy server
  
 {{gallery>:​en:​sw:​01-mervis:?​sw_mervis*&​2000X2000&​lightbox}} {{gallery>:​en:​sw:​01-mervis:?​sw_mervis*&​2000X2000&​lightbox}}
Line 17: Line 17:
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Platforma Mervis zahrnuje:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Platforma Mervis zahrnuje:</​span></​html>​
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Mervis IDE]]: software pro konfiguraci,​ programování a ladění včetně návrhu vizualizace   * [[cs:​sw:​01-mervis:​01-mervis-ide|Mervis IDE]]: software pro konfiguraci,​ programování a ladění včetně návrhu vizualizace
-  * [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|Mervis RT]]: software běžící přímo na PLC, který provádí ovládací program vytvořený v Mervis IDE+  * [[cs:​sw:​01-mervis:​02-mervis-rt|Mervis RT]]: software běžící přímo na jednotce, který provádí ovládací program vytvořený v Mervis IDE
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]: databáze pro dlouhodobé ukládání dat z Vaší automatizační sestavy   * [[cs:​sw:​01-mervis:​03-mervis-db|Mervis DB]]: databáze pro dlouhodobé ukládání dat z Vaší automatizační sestavy
-  * [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|Mervis Proxy]]: služba pro zabezpečený vzdálený servisní přístup k PLC přes internet+  * [[cs:​sw:​01-mervis:​04-mervis-proxy|Mervis Proxy]]: služba pro zabezpečený vzdálený servisní přístup k jednotce ​přes internet
   * [[cs:​sw:​01-mervis:​05-mervis-scada|Mervis SCADA]]: dohledový, vizualizační nástroj pro kompletní dispečink celé technologie   * [[cs:​sw:​01-mervis:​05-mervis-scada|Mervis SCADA]]: dohledový, vizualizační nástroj pro kompletní dispečink celé technologie
 \\ \\
  
-<​html><​span class="​kbBlueText">​Podporované komunikační protokoly:</​span></​html>​+<​html><​span class="​kbBlueText" id="​protokoly">​Podporované komunikační protokoly:</​span></​html>​
  
 /​*|< ​                        ​80% ​                         >|*/ /​*|< ​                        ​80% ​                         >|*/
 ^ Protokol ​          ​^ ​ Klient ​ ^  Server ​ ^  Ethernet ​ ^  RS485/​232 ​ ^ ^ Protokol ​          ​^ ​ Klient ​ ^  Server ​ ^  Ethernet ​ ^  RS485/​232 ​ ^
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Modbus TCP/​RTU ​     |  ☑  |  ☑  |  ☑  |  ☑  | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Modbus TCP/​RTU ​     |  ☑  |  ☑  |  ☑  |  ☑  |
-|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ BACnet ​             |  ☑  |  ☑  |  ☑  |     |+|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ BACnet ​IP           |  ☑  |  ☑  |  ☑  |     |
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SSCP                |  ☑  |  ☑  |  ☑  |     | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SSCP                |  ☑  |  ☑  |  ☑  |     |
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SoftPLC Link        |  ☑  |     ​| ​ ☑  |     | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SoftPLC Link        |  ☑  |     ​| ​ ☑  |     |
Line 34: Line 34:
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ M-Bus               ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ M-Bus               ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  |
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Jablotron 100       ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Jablotron 100       ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  |
-|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ IEC 62056-21 ​       |  ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | +|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ IEC 62056-21 ​       |  ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | /* 
-|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Hitachi H-protocol ​ |  ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  |+|<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ Hitachi H-protocol ​ |  ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | */
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SMA-net ​            ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ SMA-net ​            ​| ​ ☑  |     ​| ​    ​| ​ ☑  |
 |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ 1-Wire ​             |  ☑  |     ​| ​    ​| ​    | |<​html>&​nbsp&​nbsp</​html>​ 1-Wire ​             |  ☑  |     ​| ​    ​| ​    |
Line 41: Line 41:
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Mervis je podporován ​všemi kontroléry ​Unipi. U řad Neuron ​Axon je součástí balení licence Mervis RT a údaje pro použití služeb Mervis DB a Mervis Proxy. ​U jednotek ​Unipi 1.1/1.1 Lite je třeba licenci [[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit ​odděleně]].+Mervis je podporován ​jednotkami ​Unipi řad Patron ​Neuron, kde je součástí balení ​licence Mervis RT a údaje pro použití služeb Mervis DB a Mervis Proxy. ​Zařízení ​Unipi 1.1/1.1 Lite, popř. Unipi Gate také podporují Mervis, ​licenci ​je ale nutné ​[[https://​www.unipi.technology/​cs/​mervis-p56|zakoupit ​samostatně]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​