Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/03/15 14:59]
avsetula
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/08/06 07:55]
avsetula
Line 1: Line 1:
-======%hide EVOK ====== ​ +====== EVOK ====== ​
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column 81%>
 {{ :​en:​sw:​evok_1_.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​evok_1_.png?​400&​nolink |}}
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column 15%>
 +;;#
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-patron">​Patron</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-gate">​Gate*</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​
 +;;#
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
  
-EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. ​ Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým ​nízkoúroňovým programováním. ​+EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. ​ Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým ​nízkoúrovňovým programováním. ​
  
 Veškerá dokumentace,​ návod na instalaci a popis jednotlivých API je k dispozici na [[https://​github.com/​UniPiTechnology/​evok| GitHub.com/​UniPitechnology/​evok]]. Veškerá dokumentace,​ návod na instalaci a popis jednotlivých API je k dispozici na [[https://​github.com/​UniPiTechnology/​evok| GitHub.com/​UniPitechnology/​evok]].
 /* /*
-[[cs:​sw:​02-apis:​01-evok:​installation| Návod na instalaci Evoku]]+[[cs:​sw:​02-apis:​01-evok:​installation| Návod na instalaci Evoku 
 +]]
 */ */
 ===== Základní funkce ===== ===== Základní funkce =====
Line 15: Line 28:
 Evok se skládá ze dvou částí: Evok se skládá ze dvou částí:
   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem
-  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​kontroléru+  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​jednotky
  
 Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci. Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci.
Line 28: Line 41:
   * **WebSocket**   * **WebSocket**
   * **JSON-RPC**   * **JSON-RPC**
 +\\
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Jednoduché příklady pomocí curl a JSON:</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Jednoduché příklady pomocí curl a JSON:</​span></​html>​
- 
   * Získání stavu digitálního vstupu **DI 1_01**: <​code>​curl --request GET --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​input/​1_01</​code>​   * Získání stavu digitálního vstupu **DI 1_01**: <​code>​curl --request GET --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​input/​1_01</​code>​
   * Sepnutí relé **RO 2_01**: <​code>​curl --request POST --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​output/​2_01 --header '​content-type:​ application/​json'​ --data '​{"​value":"​1"​}'</​code>​   * Sepnutí relé **RO 2_01**: <​code>​curl --request POST --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​output/​2_01 --header '​content-type:​ application/​json'​ --data '​{"​value":"​1"​}'</​code>​
-  * Rozenutí ​relé **RO 2_01**: <​code>​curl --request POST --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​output/​2_01 --header '​content-type:​ application/​json'​ --data '​{"​value":"​0"​}'</​code>​+  * Rozepnutí ​relé **RO 2_01**: <​code>​curl --request POST --url http://​vlozte-vasi-ip:​8080/​json/​output/​2_01 --header '​content-type:​ application/​json'​ --data '​{"​value":"​0"​}'</​code>​
  
 Kompletní dokumentace a příklad použítí jednotlivých API je k dispozici na https://​evok-14.api-docs.io/​1.11/​ Kompletní dokumentace a příklad použítí jednotlivých API je k dispozici na https://​evok-14.api-docs.io/​1.11/​