This is an old revision of the document!


EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým nízkoúroňovým programováním.

Veškerá dokumentace, návod na instalaci a popis jednotlivých API je k dispozici na GitHub.com/UniPitechnology/evok.

Evok se skládá ze dvou částí:

  • Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem
  • Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy kontroléru

Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci.

Zjednodušené schéma EVO
K
u

  • REST
  • Bulk JSON
  • REST JSON
  • SOAP (Simple Object Access Protocol)
  • WebSocket
  • JSON-RPC

Jednoduchý příklad sepnutí relé 1 pomocí curl:

curl --request GET -url http://your-ip-goes-here:8080/json/output/1

Kompletní dokumentace a příklad použítí jednotlivých API je k dispozici na https://evok-14.api-docs.io/1.11/