Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/04/09 11:47]
avsetula [EVOK]
cs:sw:02-apis:01-evok [2021/08/06 07:55] (current)
avsetula
Line 1: Line 1:
-======%hide EVOK ====== ​ +====== EVOK ====== ​
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column 81%>
 {{ :​en:​sw:​evok_1_.png?​400&​nolink |}} {{ :​en:​sw:​evok_1_.png?​400&​nolink |}}
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column 15%>
 +;;#
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-patron">​Patron</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-neuron">​Neuron</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-gate">​Gate*</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-unipi11">​Unipi&​nbsp1.1</​span></​html>​ \\
 +<​html><​span class="​dev-tag dev-axon">​Axon</​span></​html>​
 +;;#
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
  
 EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. ​ Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým nízkoúrovňovým programováním. ​ EVOK je naše Open-Source aplikační programovací rozhraní (API), které slouží jako rozhraní fyzických vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. ​ Jde o software, který uživateli umožňuje co nejjednodušší přístup k hardwaru bez toho, aby se uživatel musel zaobírat složitým nízkoúrovňovým programováním. ​
Line 16: Line 28:
 Evok se skládá ze dvou částí: Evok se skládá ze dvou částí:
   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem   * Evok API - jádro zajišťující komunikaci mezi jednotlivými API a hardwarem
-  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​kontroléru+  * Evok Web - praktická ukázka využití API v podobě jednoduché webové aplikace sloužící jako uživatelské rozhraní pro všechny vstupy a výstupy ​jednotky
  
 Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci. Pro programovou logiku a další operace (integrace dalších komponent systému) je již třeba využít odpovídající externí aplikaci.