Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:sw:03-3rd-party:codesys [2020/07/01 10:20]
jan_kozak [CODESYS v produktech Unipi.technology]
cs:sw:03-3rd-party:codesys [2020/07/13 07:31] (current)
avsetula
Line 6: Line 6:
 CODESYS je softwarová platforma vyvíjená v Německu, která byla navržena specificky pro užití v moderní průmyslové automatizaci – zároveň si ale zachovává uživatelskou přívětivost a snadné užívání. Jde o globálně rozšířenou platformu, která má v současnosti přes 100 000 uživatelů po celém světě a využívá ji více než 1000 značek průmyslových řídících jednotek. Ročně se prodá přes milion zařízení,​ která CODESYS využívají a to nejenom v průmyslové sféře. CODESYS našel užití i na univerzitách a školách, kde je užíván k výuce budoucích inženýrů a techniků. Kromě samotného CODESYSu pak existuje i široká síť podpory, složená z prodejců třetích stran – partnerů CODESYS, konzultantů,​ nezávislých programátorů a dalších. CODESYS je softwarová platforma vyvíjená v Německu, která byla navržena specificky pro užití v moderní průmyslové automatizaci – zároveň si ale zachovává uživatelskou přívětivost a snadné užívání. Jde o globálně rozšířenou platformu, která má v současnosti přes 100 000 uživatelů po celém světě a využívá ji více než 1000 značek průmyslových řídících jednotek. Ročně se prodá přes milion zařízení,​ která CODESYS využívají a to nejenom v průmyslové sféře. CODESYS našel užití i na univerzitách a školách, kde je užíván k výuce budoucích inženýrů a techniků. Kromě samotného CODESYSu pak existuje i široká síť podpory, složená z prodejců třetích stran – partnerů CODESYS, konzultantů,​ nezávislých programátorů a dalších.
  
-CODESYS uživatelům nabízí aplikace určené pro implementaci a konfiguraci sběrnicových systémů či specifických systémů vstupů/​výstupů. Rovněž disponuje širokým výběrem volitelných rozšiřujících modulů pro vývoj aplikací jako např. správa verzí, analýza statického kódu, unifikovaný modelovací jazyk a další. Jiné volitelné komponenty přinášejí aplikaci a nástroje pro projektové inženýrství jako např. vizualizaci či bezpečnostní moduly. Všechny součásti CODESYSu lze spravovat z jednoho uživatelského prostředí,​ což výrazně usnadňuji instalaci i zácvik obslužného ​personá +CODESYS uživatelům nabízí aplikace určené pro implementaci a konfiguraci sběrnicových systémů či specifických systémů vstupů/​výstupů. Rovněž disponuje širokým výběrem volitelných rozšiřujících modulů pro vývoj aplikací jako např. správa verzí, analýza statického kódu, unifikovaný modelovací jazyk a další. Jiné volitelné komponenty přinášejí aplikaci a nástroje pro projektové inženýrství jako např. vizualizaci či bezpečnostní moduly. Všechny součásti CODESYSu lze spravovat z jednoho uživatelského prostředí,​ což výrazně usnadňuji instalaci i zácvik obslužného ​personálu.
-lu.+
  
 ===== CODESYS v produktech Unipi.technology ===== ===== CODESYS v produktech Unipi.technology =====
-CODESYS je v současnosti podporován jednotkami ​[[cs:​hw:​03-unipi11|UniPi 1.1]] a [[cs:hw:02-neuron|Unipi ​Neuron]].+Vývoj a podpora byla **zajištěna třetí stranou**. Zmíňění vývojáři svůj vývoj bohužel zastavili a tento software již není nadále k dispozici. Na jednotkách ​[[cs:​hw:​03-unipi11|Unipi 1.1]] a [[cs:hw:01-axon|Unipi ​Axon]] je spuštění CODESYS za součastného stavu velmi obtížné.
  
-<​html><​span class="​kbBlueText">​UniPi 1.1</​span></​html>​ +U jednotek ​[[cs:hw:02-neuron|Unipi Neuron]] však možnost existujePro tuto možnost použijete čistý [[cs:files:software:os-images:00-start#​neuron_opensource_os|obraz s OS Debian]].
-  * Ke spuštění CODESYS na UniPi 1.1 či 1.1 Lite je vyžadován ​[[https://​store.codesys.com/​codesys-for-unipi.html|tento plugin]] dostupný na oficiální stránce CODESYS +
-  * {{:en:sw:03-unofficial:product_datasheet_codesys_for_unipi_en.pdf|Produktový list a instalační manuál}}+
  
 <​html><​span class="​kbBlueText">​Unipi Neuron</​span></​html>​ <​html><​span class="​kbBlueText">​Unipi Neuron</​span></​html>​
-  * Ke spuštění CODESYS na jednotkách Unipi Neuron je třeba zakoupit a stáhnout instalační balíčky [[https://​store.codesys.com/​codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html|CODESYS for Raspberry Pi]] a [[https://​store.codesys.com/​unipi-neuron-for-codesys-sl.html|UniPi Neuron for CODESYS SL]]. Návod k instalaci naleznete v produktovém listu níže.  +  * Ke spuštění CODESYS na jednotkách Unipi Neuron je třeba zakoupit a stáhnout instalační balíček [[https://​store.codesys.com/​codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html|CODESYS for Raspberry Pi]].  
-  * {{ :en:sw:03-unofficial:product_datasheet_unipi_neuron_for_codesys_en.pdf ​|Produktový list instalační manuál}}+  * Následně je nutné nastavit [[cs:sw:02-apis:02-modbus-tcp|Modbus TCP server]] na PLC, pro komunikaci CODESYS se vstupy ​výstupy jednotky.
  
-//Mějte na paměti, že bez zakoupené licence bude CODESYS funkční pouze po dobu dvou hodin. Po této zkušební době se program zamkne a k jeho odemknutí je třeba zakoupit ​licenc +//Mějte na paměti, že bez zakoupené licence bude CODESYS funkční pouze po dobu dvou hodin. Po této zkušební době se program zamkne a k jeho odemknutí je třeba zakoupit ​licenci.//
-i.//+
  
 ===== Další informace ===== ===== Další informace =====
Line 28: Line 24:
  
 ===== Snímky uživatelského rozhraní ===== ===== Snímky uživatelského rozhraní =====
- 
 {{:​en:​sw:​03-unofficial:​codesys_system_overview.png?​400|}} {{:​en:​sw:​03-unofficial:​codesys_system_overview.png?​400|}}
 {{:​en:​sw:​03-unofficial:​csm_ac_building_583b0b411a.png?​400|}} {{:​en:​sw:​03-unofficial:​csm_ac_building_583b0b411a.png?​400|}}