Node-RED pro Unipi Gate

Tento manuál Vás provede celým procesem instalace Node-RED na Unipi Gate. Před začátkem instalace se prosím přesvědčte, že zařízení během přepravy neutrpělo žádné poškození či jiné viditelné defekty.

Gate

SW Node-RED je na zařízeních Unipi Gate předinstalován jako výchozí. Proto není potřeba původní systém přehrát. Pokud však chcete mít jistotu, že máte poslední verzi, nahrajte OS podle návodu níže. OS s předinstalovaným SW Node-RED naleznete v sekci Obrazy OS v kapitole Gate Node-RED OS. Stáhněte jej a rozbalte do nové složky ve Vašem PC.

Pro nahrání OS na zařízení Unipi Gate přes servisní webové rozhraní je nejprve nutné znát postup pro vstup do servisního módu. Postup naleznete v tomto článku.

 1. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Gate
 2. Do dialogového okna pod nadpisem Software update, umístěného v servisním rozhraní, přetáhněte předem rozbalený soubor archive.swu z archivu ZIP
 3. Při nahrávání OS diody ACT, TX, RX (ukázka zde) rychle blikají.
 4. Vyčkejte, dokud zařízení nedokončí celý proces nahrávání. Jeho průběh můžete sledovat v dialogovém oknu pod nadpisem Messages
 5. Úspěšné dokončení nahrávání je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Rozbalte ZIP archiv a obsah poté nakopírujte na flash disk
 3. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do USB portu zařízení
 4. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE na čelní straně
 5. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním diod ACT, TX, RX (ukázka zde)
 6. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 7. Úspěšné dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, Unipi Gate nespustí nahrávání OS a restartuje se. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.

Na obrazu disku, který jste právě nahráli do zařízení již máte předinstalován SW Node-RED. Jedná se o programovací nástroj k propojení hardwarových zařízení, různých API, či online služeb.

Pro vstup do uživatelského rozhraní Node-RED (tzv. dashboard) otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku vložte IP, či mDNS adresu zařízení.

Například:

http://g100-sn1

Zobrazí se vám následující rozhraní:

Pro vstup do programovacího rozhraní Node-RED doplňte IP, či mDNS adresu zařízení o port :1880.

Například:

http://g100-sn1:1880

Nyní se vám zobrazí následující uživatelské rozhraní:

Jak je z obrázku patrné, programovací rozhraní již obsahuje demonstrační projekt. Tento projekt slouží pouze pro vytvoření uživatelského rozhraní a je součástí každého OS Node-RED pro Unipi Gate.

Vždy je nutností zabezpečit operační systém, aby se neoprávněným osobam zabránilo přístupu k jednotce Unipi. Pokud OS není řádně zabezpečen, může to vést k nepovoleným zásahům, které mohou zastavit, či omezit provoz. V horším případě může zásah způsobit poškození připojených technologií, nebo ohrožení bezpečnosti osob v místě instalace.

Proto je vždy při spouštění nového projektu důležité mít systém správně zabezpečen. Alternativou je také úplné zakázání SSH přístupu.


Jelikož je připojení k zařízení zajištěno protokolem SSH, je nutné znát IP adresu, nebo mDNS adresu zařízení a mít na PC, či tabletu nainstalovaného SSH klienta. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTY, návod k použití a výchozí hesla zde.

Poté zadejte příkaz:

sudo passwd

Následně budete vyzváni k zadání nového hesla a poté k potvrzení nového hesla. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se hláška:

passwd: password updated successfully

Celý postup zde (heslo při zadávání není viditelné):

unipi@S103-sn999:~$ sudo passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully


Nepodařilo se změnit heslo?
V případě, že se změna hesla nepodaří a zobrazí se hláška:

passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged

vyzkoušejte zadat příkaz níže a následně opakujte postup pro změnu hesla.

sudo mount -rw -o remount /

Pokud ani zadání tohoto příkazu neumožní změnit heslo, kontaktujte naši technickou podporu.

Pokud přihlašovací údaje podle následujícího postupu nenastavíte, může to mít za následek umožnění přístupu neoprávněné osobě k jednotce Unipi. To může vést k nepovoleným zásahům, které mohou zastavit, či omezit provoz. V horším případě může zásah způsobit poškození připojených technologií, nebo ohrožení bezpečnosti osob v místě instalace.

Proto vždy, když zavádíte nový projekt, je velmi důležité mít systém správně zabezpečen.


Jelikož se budete k jednotce připojovat pomocí SSH protokolu, je nutné znát IP adresu jednotky a mít na PC nainstalovaného SSH klienta na PC. Mezi nejoblíbenější pro OS Windows patří software PuTTy. Pokud jej v PC nemáte, či tento SW vůbec neznáte, postupujte dle tohoto návodu.

Pro přenos souborů mezi PC a jednotkou Unipi můžete použít SW WinSCP. Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro SSH.

Dále již postupujte dle tohoto návodu na oficiálních stránkách NodeRED.